Σκοπός και Στόχοι της Εκπαίδευσης

Η μετάβαση στο Γυμνάσιο σηματοδοτεί την έναρξη μίας πορείας που θα οδηγήσει σταδιακά –μέχρι την τελευταία τάξη του Λυκείου- στην ωρίμανση της σκέψης, τη γνωστική επάρκεια, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την κοινωνικοποίηση, αλλά και τη συναισθηματική και ψυχική ωρίμανση, προκειμένου ο μαθητής να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο με όλα εκείνα τα εφόδια που τον καθιστούν ενεργό και αξιόμαχο μέλος του.

Πρόκειται, επομένως, στην ουσία για μία διττή πολύπλευρη και πολύπλοκη διαδικασία προσαρμογής στο παρόν και προετοιμασίας για το μέλλον, η οποία εστιάζει ειδικότερα στα εξής:

Στον εκπαιδευτικό τομέα: Πρωταρχικός σκοπός του Γυμνασίου είναι, μέσα από τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων που ορίζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, να προετοιμασθεί κατάλληλα ο μαθητής για την είσοδό του στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης, το Γενικό Λύκειο.

Στον πνευματικό/νοητικό τομέα: Σκοπός μας είναι να βοηθηθεί ο μαθητής, ώστε σταδιακά να αποκτήσει και να χρησιμοποιεί την κριτική ικανότητα, την αφαιρετική σκέψη και να διαμορφώσει το προσωπικό του «μοντέλο» πρόσληψης, κατανόησης και εμπέδωσης της προσφερόμενης γνώσης.

Στο συναισθηματικό/ψυχολογικό τομέα: Στόχος μας είναι η απόκτηση θετικών και ευεργετικών για τα παιδιά έξεων, η καλλιέργεια του αυτοελέγχου, της θετικής προσέγγισης καταστάσεων, της υπευθυνότητας και της προσαρμοστικότητας, έτσι ώστε και το χώρο του Σχολείου να αισθάνονται φιλικό και οικείο, αλλά και να αποκτήσουν την απαραίτητη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση.

Στον κοινωνικό τομέα: Το Σχολείο μας στοχεύει στην καλλιέργεια της αυτενέργειας του μαθητή, στη συμμετοχή του σε ευρύτερες κοινωνικές δράσεις μέσα από διαγωνισμούς και την εθελοντική εργασία και γενικά την κοινωνικοποίησή του μέσα από μία ομαλή διαδικασία. Εδώ φυσικά εντάσσεται και ο επαγγελματικός προσανατολισμός του μαθητή, ο οποίος θα τον βοηθήσει να επιλέξει το καταλληλότερο γι’ αυτόν επάγγελμα.
 
Στον πολιτιστικό τομέα: Στόχος μας είναι να αφυπνιστούν πολιτιστικά οι μαθητές, να συνειδητοποιήσουν την ενότητα και τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού, να βιώσουν το «ωραίο» μέσα από τις Τέχνες, να αποκτήσουν αισθητικό κριτήριο, να καλλιεργήσουν τα ταλέντα και τις καλλιτεχνικές δεξιότητές τους.
 
Το Σχολείο μας, ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης εποχής, ευελπιστεί στο Γυμνάσιο να προσφέρει τα εχέγγυα για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή.