Οι Υποτροφίες της ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

 

α. Για νέους μαθητές και μαθήτριες

H Ιόνιος Σχολή προσφέρει υποτροφίες σε νέους μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν στην Α' τάξη του Γυμνασίου, στην Α' και Β' τάξη του Λυκείου, καθώς και στο 1ο έτος του International Βaccalaureate Diploma Programme.

Οι υποτροφίες που χορηγούνται και η εγγραφή των νέων μαθητών/-τριών βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τις κενές θέσεις που κάθε χρόνο προκύπτουν μετά την κατά προτεραιότητα εγγραφή των παιδιών που ήδη φοιτούν στο Σχολείο.    

 --------------------------------------------------------

Eιδικότερα, για το σχολικό έτος 2022-'23, η Ιόνιος Σχολή προκηρύσσει Διαγωνισμό Υποτροφιών, μέσω γραπτών εξετάσεων, για την κάλυψη περιορισμένου αριθμού θέσεων στην Α' τάξη του Γυμνασίου και την Α' τάξη του Λυκείου.

- Υποτροφίες για μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου της Ιονίου Σχολής

Η Ιόνιος Σχολή προσφέρει ολικές και μερικές υποτροφίες σε αποφοίτους Δημοτικών Σχολείων. Οι υποτροφίες καλύπτουν τη φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, με την προϋπόθεση να συνεχίσουν να διακρίνονται στα μαθήματα και στη διαγωγή τους.

Oι υποτροφίες χορηγούνται κατόπιν γραπτών εξετάσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 10 Απριλίου 2022, στις 9:00’ π.μ., στα διδακτήρια της Ιονίου Σχολής.

Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Για να ενημερωθείτε για την εξεταστέα ύλη, πατήστε εδώ PDF 30

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό γίνεται ηλεκτρονικά ή κατόπιν επισκέψεως στο Σχολείο (Φιλοθέη ή Μαρούσι), έως την Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022.


- Υποτροφίες για μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν στην Α' τάξη του Γενικού Λυκείου της Ιονίου Σχολής

Η Ιόνιος Σχολή προσφέρει ολικές και μερικές υποτροφίες σε αποφοίτους Γυμνασίων της Αττικής. Οι υποτροφίες καλύπτουν τη φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου, με την προϋπόθεση να συνεχίσουν να διακρίνονται στα μαθήματα και στη διαγωγή τους.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων και γραπτή εξέταση στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

Ημερομηνία διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων: Σάββατο 2 Απριλίου 2022, στις 9:00’ π.μ., στα διδακτήρια της Ιονίου Σχολής, στη Φιλοθέη (οδός Λουκή Ακρίτα 10).
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν σε δεύτερο χρόνο, σε ημέρα και ώρα που θα ορισθεί.

Για να ενημερωθείτε για την εξεταστέα ύλη, πατήστε εδώ PDF 30

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά ή κατόπιν επισκέψεως στο Σχολείο (οδός Λουκή Ακρίτα 10, Φιλοθέη) έως την Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2022

 

 β. Για τους μαθητές που φοιτούν στο Γυμνάσιο της Ιονίου Σχολής

Στους τρεις πρώτους μαθητές των τάξεων A', B' και Γ' Γυμνασίου του Σχολείου μας παρέχονται υποτροφίες με τη μορφή εκπτώσεων στα δίδακτρα της επομένης τάξεως.
 
 
γ. Για τους μαθητές που φοιτούν στο Γενικό Λύκειο της Ιονίου Σχολής
 
1. Στους τρεις πρώτους μαθητές της A' τάξης του Γενικού Λυκείου παρέχονται υποτροφίες με τη μορφή εκπτώσεων στα δίδακτρα της επομένης τάξεως.
 
2. Υποτροφία «Θέμις Καβαλιεράτου»:  Στον πρώτο μαθητή της B' τάξης του Γενικού Λυκείου παρέχεται η υποτροφία «Θέμις Kαβαλιεράτου», που είναι η πλήρης απαλλαγή από τα δίδακτρα της Γ' τάξεως του Γενικού Λυκείου.  Επίσης, εκπτώσεις στα δίδακτρα παρέχονται στον δεύτερο και τρίτο μαθητή.


Διακρίσεις και Βραβεύσεις

1. Σημαιοφόροι και Παραστάτες
Oι μαθητές που διακρίνονται για τις εξαιρετικές επιδόσεις και το ήθος τους, βραβεύονται τιμητικά ως Σημαιοφόροι και Παραστάτες του Σχολείου.

2. Έπαινοι - Bραβεία Προόδου
H Iόνιος Σχολή βραβεύει τους άριστους μαθητές με επαίνους και διακρίσεις.