Οικιακή Οικονομία

Η Οικιακή Οικονομία είναι ένα μάθημα πολύπλευρο και πολυδιάστατο. Ανήκει στα μαθήματα εκείνα στα οποία οι εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών ανατροφοδοτούν την εκπαιδευτική διαδικασία, καθιστώντας τη διδασκαλία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας διδάσκεται στην Α’ και τη Β’ Γυμνασίου και σκοπός του είναι να καταστήσει το εύπλαστο άτομο της προεφηβικής ηλικίας ενεργητικό, αυτοδύναμο και υπεύθυνο, δίνοντάς του, κατά το δυνατόν, όλα τα στοιχεία που έχει ανάγκη για την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

Ο γενικός σκοπός του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας βρίσκεται σε άμεση σχέση με το γενικό σκοπό αυτής της ίδια της εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται:
1. Να βοηθηθούν οι μαθητές στο να γίνουν υπεύθυνα άτομα και δημοκρατικοί πολίτες.
2. Να αποκτήσουν, μέσα από τα θέματα της «Οικογενειακής Αγωγής», τάσεις συμπεριφοράς για αγάπη, σεβασμό και εκτίμηση προς τον άνθρωπο και τη ζωή.
3. Να αναπτύξουν κλίσεις, ενδιαφέροντα και δεξιότητες, μέσα από την ποικιλία γνώσεων, που τους προσφέρουν οι θεματικές ενότητες της Οικιακής Οικονομίας.
4. Να αποκτήσουν, με το πέρασμα από την οικογενειακή στην κοινωνική αγωγή,  εκτός από οικογενειακή, κοινοτική και κοινωνική ταυτότητα.
5.  Να μάθουν μέσα από τις εφαρμογές να εκτιμούν ισότιμα την πνευματική και χειρωνακτική εργασία.
6.  Να αναπτύξουν δημιουργική και κριτική σκέψη, να εθισθούν στη συλλογική προσπάθεια και τη συνεργασία.
7. Να αποκτήσουν ικανότητες, προκειμένου να ακολουθούν δια βίου βασικές αρχές οργάνωσης, διαχείρισης, οικονομίας, υγείας, τεχνολογίας και πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανθρώπινες αξίες.
8. Να καλλιεργηθεί μέσα τους ο σεβασμός στα παραδοσιακά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς μας και στις ιδιαιτερότητες του λαού μας.
9. Να καλλιεργηθεί η αισθητική και κοινωνική ευαισθησία προς το περιβάλλον.
 
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Από το σχολικό έτος 2007-2008 χρησιμοποιούνται τα νέα και ανανεωμένα βιβλία της Οικιακής Οικονομίας και στις δυο τάξεις του Γυμνασίου.

Στην Α’ Γυμνασίου ο μαθητής έρχεται σε επαφή με θέματα όπως η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος, τα οικονομικά της οικογένειας, η διατροφή και οι ομάδες τροφίμων, οι τρόποι πρόληψης ατυχημάτων και αγωγή υγείας καθώς επίσης ασχολούνται με την εξέλιξη της  κατοικίας  και της ενδυμασίας.

Στη Β’ Γυμνασίου η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει θέματα που αφορούν στη διατροφή και τη διαιτολογία του ανθρώπου, το περιβάλλον και την κατοικία, την αγωγή υγείας και την πρόληψη ατυχημάτων. Επίσης αναλύονται θέματα που αφορούν στη συμπεριφορά του ατόμου ως καταναλωτή και την ευρύτερη προετοιμασία του για το μέλλον. Αξιοποιώντας τις γνώσεις που ήδη έχει το παιδί από την Α’ Γυμνασίου, γίνεται μια βαθύτερη ανάλυση των προαναφερθέντων θεματικών ενοτήτων, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις του παιδιού.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας η θεωρητική διδασκαλία δεν αποτελεί αυτοσκοπό· αντίθετα θα πρέπει να είναι τόση, ώστε να μπορέσει ο μαθητής να εκφράσει τις προσωπικές του απόψεις και τα βιώματα του. Οι μαθητές μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους και μέσω του διαλόγου να οδηγηθούν σε σημαντικά συμπεράσματα. Στα πλαίσια του μαθήματος μπορούν να διεξαχθούν γραπτές ασκήσεις υπό την μορφή «παιχνιδιού», προκειμένου οι μαθητές να αφομοιώσουν και να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο της εκάστοτε ενότητας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η αξιολόγηση των μαθητών στηρίζεται σε δυο βασικές αρχές. Πρώτον στην απόδοση του κάθε μαθητή στις γραπτές δοκιμασίες και δεύτερον στο βαθμό συμμετοχής στο μάθημα και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από μέρους του.

Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας δεν εξετάζεται γραπτώς στις εξετάσεις της περιόδου Μαΐου - Ιουνίου.