Αισθητική Αγωγή (Eικαστικά - Μουσική)

Η Αισθητική Αγωγή είναι μάθημα πολύπλευρο και πολυδιάστατο, το οποίο, φέρνοντας το μαθητή σε επαφή με τον κόσμο της Τέχνης, καλλιεργεί την καλαισθησία, την ευαισθησία, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του.  Aναδεικνύει, έτσι τις κλίσεις και διαθέσεις που ενυπάρχουν σε κάθε παιδί.
Το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής στο Γυμνάσιο συναποτελείται από δύο κλάδους:
α. Τα Εικαστικά και β. Τη Μουσική.
Tα δύο αυτά μαθήματα αποτελούν για το ωρολόγιο πρόγραμμα της Ιονίου Σχολής απαραίτητο συστατικό στοιχείο - με πλείστες άλλες διαστάσεις, και εκτός υποχρεωτικού ωραρίου - καθώς πιστεύουμε ότι συνεισφέρουν στη διαμόρφωση χαρακτηριστικών τα οποία αποτελούν απαραίτητο στοιχείο μίας ολόπλευρα καλλιεργημένης προσωπικότητας.


Εικαστικά

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου και σκοπός είναι να καλλιεργήσει τρεις φυσικές λειτουργίες: τις αισθήσεις, την αντίληψη και την πράξη. Αυτός ο γενικός σκοπός καθορίζει και τους ειδικότερους στόχους. Έτσι, μέσα από τη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος επιδιώκεται:
1. Να ανακαλύψουν οι μαθητές τα μυστικά της Τέχνης: να δουν, να αγγίξουν, να αισθανθούν.
2. Να γνωρίσουν την ιστορία της Τέχνης και πώς αυτή εξελίχθηκε στη διαδρομή της από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα.
3. Να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο σημαντικών μορφών της Τέχνης
4. Να εμπνευστούν, να δημιουργήσουν και να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες και το ταλέντο τους.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Για πρώτη φορά από το σχολικό έτος 2007-2008 χρησιμοποιείται στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου σχολικό εγχειρίδιο για το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής. Η επαφή των μαθητών με το διδακτικό αντικείμενο ξεκινά με έργα προοπτικής και το παιχνίδι των χρωμάτων, ενώ ο διδάσκων καθηγητής αξιοποιεί και τις ασκήσεις του βιβλίου.

Στη Β’ τάξη του Γυμνασίου γίνεται αναφορά στην ιστορία της Τέχνης, οι μαθητές ασχολούνται με την τέχνη της Ζωγραφικής, έρχονται σιγά-σιγά σε επαφή με την Αρχιτεκτονική και την έννοια του γραμμικού και του ελεύθερου σχεδίου. Τη θεωρία ακολουθεί πάντοτε η πράξη.

Τέλος, στην Γ’ τάξη του Γυμνασίου με την υποστήριξη του πολύ ενδιαφέροντος σχολικού εγχειριδίου, ο διδάσκων καθηγητής ενθαρρύνει τους μαθητές να δημιουργήσουν, εμβαθύνοντας ταυτόχρονα σε νέες έννοιες και εκφάνσεις της Τέχνης. Το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον, καθώς  η ύλη του σχολικού εγχειριδίου αναφέρεται στο βιομηχανικό σχέδιο, το design και τη Φωτογραφία.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής η θεωρητική διδασκαλία δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Aντίθετα θα πρέπει να είναι τόση, ώστε να αφήνει χρονικό περιθώριο στους μαθητές για δραστηριότητες και προσωπικές παρεμβάσεις. Σε αυτούς αφήνει την πρωτοβουλία να εκφραστούν με σχήματα και χρώματα. Αρχή μας είναι ότι «τα παιδιά, όπως έμαθαν να γράφουν, έτσι μπορούν και να ζωγραφίζουν». Καλλιεργείται η αυτενέργεια, ενθαρρύνεται η φαντασία, ενισχύεται η πεποίθηση ότι ο καθένας είναι ένας «μικρός δημιουργός» και ότι αυτό που φτιάχνει έχει την προσωπικότητα και τη μοναδικότητα που του δίνει η ασχολία με την Τέχνη.

Για τη συμμετοχή του μαθητή και την επιτυχέστερη προσέγγιση του διδακτικού αντικειμένου σημαντική είναι η συμβολή του εποπτικού υλικού με το οποίο είναι εφοδιασμένο το Σχολείο μας. Λευκώματα, ταινίες και slides βοηθούν στο διδακτικό έργο, ενώ τον ίδιο σκοπό εξυπηρετούν και οι επισκέψεις σε χώρους καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος (μουσεία, πινακοθήκες, εργαστήρια και εκθέσεις).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η αξιολόγηση στηρίζεται στη βασική αρχή ότι «όλοι μπορούν, αρκεί συνειδητά να δουλεύουν». Στόχος δεν είναι ο εντοπισμός μαθητών-ταλέντων, οι οποίοι θα θεωρηθούν ως άριστοι. Ως εκ τούτου η επίδοση του μαθητή και τα έργα του δεν αποτελούν τα μοναδικά κριτήρια αξιολόγησης. Αντίθετα, ο καθηγητής λαμβάνει υπόψη του την επίδοση του μαθητή σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, την προσληπτική του ικανότητα, το βαθμό δραστηριοποίησης και ενδιαφέροντος και τις κάθε είδους  εργασίες του.

Το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής δεν εξετάζεται γραπτώς στις εξετάσεις της περιόδου Μαΐου-Ιουνίου.

Η σχολική πράξη κατά τα πρόσφατα σχολικά χρόνια δείχνει ότι το μάθημα των Εικαστικών αποτελεί πρόσφορη οδό έκφρασης της ευαισθησίας και της δημιουργικότητας των μαθητών μας. Στην εποχή μας μάλιστα, στην οποία κυρίαρχη είναι η παρουσία της τεχνολογίας, το ότι καταφέρνουμε να αναδείξουμε τα παραπάνω χαρακτηριστικά δικαιώνει την προσπάθειά μας, επιβεβαιώνει την επιμονή μας και μάς ενθαρρύνει να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο.


Μουσική

«Η τέχνη θα πρέπει να είναι η βάση της παιδείας»
Πλάτων

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η φιλοσοφία…
Μουσική! Η Τέχνη των Ήχων, στην οποία οι Μούσες παραχώρησαν το προνόμιο να φέρει το όνομά τους.
Γλώσσα μυστηριακή! Κληρονομιά του Απόλλωνα, που τιμάμε στην Ιόνιο Σχολή και την τοποθετούμε σε μία σπουδαία θέση στο εκπαιδευτικό της πρόγραμμα.  

Το Σχολείο μας επιθυμεί να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές του να εκφραστούν ως ένα ολοκληρωμένο πνευματικό, ψυχικό και σωματικό σύνολο.
Αυτό ακριβώς προσφέρει και η Μουσική Τέχνη, μέσα μάλιστα από μία αίσθηση ελευθερίας και χαράς.
Η Μουσική επιτρέπει στον άνθρωπο να σκέπτεται, να αισθάνεται και να ενεργεί συγχρόνως
 
Η Μουσική αποτελεί ψυχαγωγία και επικοινωνία, ελευθερία και πειθαρχία, φαντασία, πρόκληση και δημιουργία, δρόμο προσωπικής και ομαδικής έκφρασης, δρόμο ανάπτυξης δεξιοτήτων και αισθητικής

Το Σχολείο…
Το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Το «μάθημα» της Μουσικής  αποτελεί ζωτικό του κύτταρο, που δεν μπορεί να απουσιάζει από το συνολικό «είναι» του. Γι’ αυτό κινείται φιλικά και υποστηρικτικά προς το συνολικό πρόγραμμα. Παράλληλα όμως προτείνει μία πρωτοποριακή ματιά ένα άγγιγμα ευαισθησίας μία διάθεση ψυχαγωγίας και βέβαια ένα στίγμα υψηλής αισθητικής.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Με βάση το σχολικό εγχειρίδιο αλλά και άλλες έγκυρες πηγές, οι μαθητές μας κατά την τριετή φοίτησή τους στο Γυμνάσιο προσεγγίζουν τη Μουσική Τέχνη μέσα από διαφορετικές ενότητες:
Γνωρίζουν βασικές έννοιες και θεωρητικά θέματα.
Αποκτούν γνώσεις για τα μουσικά όργανα (οργανογνωσία).
Ενημερώνονται για την ιστορία της Μουσικής αρχαίων πολιτισμών (της Ελλάδας, της Άπω Ανατολής, της Ινδίας, της Αφρικής και της Ωκεανίας), καθώς και τη βυζαντινή και τη δημοτική ελληνική Μουσική. Επίσης, για την ιστορία της Μουσικής της κλασικής εποχής και τις βιογραφίες σπουδαίων συνθετών.
Καλλιεργούν τις ακουστικές και φωνητικές τους ικανότητες.
Ασχολούνται με τραγούδια διαφόρων ειδών, εποχών και θεματικών ενοτήτων, ελληνικά και ξένα.
Γνωρίζουν τα διαφορετικά είδη της σύγχρονης ελληνικής και ξένης μουσικής και αναφέρονται στις βιογραφίες σημαντικών καλλιτεχνών και σε ιστορικά συγκροτημάτων.

Ξεχωριστή νότα αποτελούν οι ακροάσεις από ηχογραφημένες και ζωντανές πηγές.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Από την εποχή του μεγάλου μουσικού συνεργάτη της, του Σπύρου Καψάσκη, με εφόδια την αγάπη, τη γνώση, την οργάνωση και την προετοιμασία η Ιόνιος Σχολή προσεγγίζει τη Μουσική Τέχνη, χρησιμοποιώντας ως εργαλεία το νου, τις αισθήσεις, τη φωνή, τα μουσικά όργανα, όλους τους ήχους και τις εικόνες.

Η μέθοδος…
Η μέθοδος είναι πάντα βιωματική και ευχάριστη, γεμάτη κίνητρα για ενημέρωση, για μάθηση, για ενασχόληση και κατάκτηση της Μουσικής Τέχνης. Κινείται πάντα ανάλογα με την ηλικία, τη συναισθηματική και νοητική ωριμότητα, το γνωστικό επίπεδο, το θέμα και τη διάθεσή μας.

Ορχήστρα
Οι μικροί μουσικοί του Γυμνασίου μας, που αγαπούν και έχουν μία ιδιαίτερη κλίση σε κάποιο μουσικό όργανο, καλούνται να συμμετάσχουν στην ορχήστρα του σχολείου μας.
Υπεύθυνος είναι ο μαέστρος Ανδρέας Πυλαρινός, ο οποίος καλλιεργεί την έμφυτη αυτή αγάπη των μαθητών και τους οργανώνει σε ένα ομοιογενές σύνολο.

Χορωδία
Οι χορωδοί της Ιονίου Σχολής ενθαρρύνονται και καλούνται να καλλιεργήσουν τις φωνητικές και εκφραστικές τους δυνατότητες. Παράλληλα όμως έχουν την ευκαιρία να νιώσουν τη χαρά της ομαδικής συνεργασίας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Μέσα από ένα οργανωμένο φωνητικό σύνολο ξεκινάμε από την Α’ τάξη του Γυμνασίου το σχηματισμό της χορωδίας μας, η οποία λειτουργεί υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου καθηγητή Μουσικής. Η χορωδία αποδίδει τραγούδια διαφόρων ειδών, εποχών και θεματικών ενοτήτων. Συμμετέχει δε με μεγάλη επιτυχία σε διάφορες εκδηλώσεις εντός αλλά και εκτός του Σχολείου.

Η ενασχόληση με τη Μουσική προσφέρει στους μαθητές του Γυμνασίου μας μία διαφορετική θέαση της πραγματικότητας μέσα από το μαγικό κόσμο των ήχων και καλλιεργεί το αισθητικό τους κριτήριο. Πιστεύουμε ότι έτσι επιτυγχάνεται η ολόπλευρη καλλιέργεια του μαθητή και προσφέρονται ερεθίσματα που ίσως καθορίσουν τα ενδιαφέροντά του ως ενηλίκου.