Μαθήματα Ωρολογίου Προγράμματος

Εντός Πρωινού Προγράμματος (8:05 π.μ.- 2:30 μ.μ.)

Α’ τάξη Γενικού Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά
Νέα Ελληνικά (Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία)
Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία)
Ιστορία
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Θρησκευτικά
Πολιτική Παιδεία
Ξένη Γλώσσα (επιλογή: Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)
Ερευνητική Εργασία (Συνθετική Εργασία/Project)
Φυσική Αγωγή

Μαθήματα Επιλογής (ένα από τα τέσσερα)
Εφαρμογές Πληροφορικής
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός
Καλλιτεχνική Παιδεία

Β’ τάξη Γενικού Λυκείου

 
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Αρχαία Ελληνικά
Νέα Ελληνικά (Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία)
Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία)
Ιστορία
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Θρησκευτικά
Φιλοσοφία
Πολιτική Παιδεία 
Ξένη Γλώσσα (επιλογή: Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)
Ερευνητική Εργασία (Συνθετική Εργασία/Project)
Φυσική Αγωγή

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού
Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

Ο.Π. Θετικών Σπουδών
Μαθηματικά
Φυσική   

Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου
 
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Γραμματεία
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
Ιστορία
Βιολογία    
Θρησκευτικά    
Ξένη Γλώσσα (επιλογή: Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)
Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών    
Φυσική Αγωγή    

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού
Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Λογοτεχνία
Ιστορία
Λατινικά
Κοινωνιολογία

Ο.Π. Θετικών Σπουδών
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
    
Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Μαθηματικά     
Ιστορία     
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον     
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Κοινωνιολογία

Μαθήματα Επιλογής (ένα από τα πέντε)
Β’ Ξένη Γλώσσα
Ιστορία της Τέχνης
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών
Σχέδιο (Ελεύθερο ή Γραμμικό)