Φυσική Αγωγή

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι στόχοι του μαθήματος δεν απομακρύνονται από αυτούς του Γυμνασίου, καθώς,  μέσα από γενικές γυμναστικές ασκήσεις, δρομικές ασκήσεις, ασκήσεις βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και ασκήσεις ενδυνάμωσης, επιδιώκεται να ασκήσουν οι μαθητές το σώμα, να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη και την ωφέλεια της άσκησης, να αναπτύξουν κοινωνικές αρετές μέσα από το παιχνίδι.

Επιπλέον, συνεχίζεται η διδασκαλία βασικών στοιχείων της τεχνικής και της τακτικής ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, με απώτερο στόχο την προετοιμασία των αθλητών για τη συμμετοχή τους σε σχολικούς αγώνες.

Στον ετήσιο προγραμματισμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αεροβική γυμναστική, καθώς και οι ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής ο διδάσκων επιλέγει τη μέθοδο εκείνη που θεωρεί προσφορότερη, προκειμένου να παρακινήσει το μαθητή και να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι,  άλλοτε υποδεικνύει, καθοδηγεί και διορθώνει, ενώ άλλοτε αφήνει την πρωτοβουλία στον ίδιο το μαθητή.
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η αξιολόγηση των μαθητών στηρίζεται σε κριτήρια που σχετίζονται με:
α. τις φυσικές τους ικανότητες και την κατά το δυνατό ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων
β. θέματα τεχνικής
γ. τη συμμετοχή, το ενδιαφέρον, την προσπάθεια και το αθλητικό ήθος των μαθητών.