Φυσική

Το μάθημα της Φυσικής στο Γενικό Λύκειο διδάσκεται και στις τρεις τάξεις: στην Α’ Λυκείου ως μάθημα Γενικής Παιδείας και στις Β’ και Γ’ Λυκείου και ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Κατεύθυνσης.

Θεωρούμε ότι με τον όρο «Γενική Παιδεία» εννοούμε την αγωγή και τη μόρφωση που πρέπει να πάρουν οι μαθητές του Λυκείου μας, ώστε οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι στάσεις που θα αποκτήσουν να τους επιτρέπουν να αναπτυχθούν αρμονικά και να ζήσουν σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται.

Θα μπορούσε να υποστηρίξει κάποιος ότι η γενική παιδεία πρέπει να δίνεται στους νέους και τις νέες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης για λόγους ισότητας των ευκαιριών, αφού η εκπαίδευση αυτή αφορά σχεδόν στο σύνολο του μαθητικού πληθυσμού. Η επέκταση της γενικής παιδείας στο Λύκειο αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, προσφορά της πολιτείας στους νέους και τις νέες της χώρας. Αυτού του είδους η εκπαίδευση, που κατά βάση είναι ανθρωπιστικού χαρακτήρα με βασικές γνώσεις στις θετικές επιστήμες, συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια των νέων, στην καλύτερη ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο και στην αγορά εργασίας.

Ταυτόχρονα, η διδασκαλία της Φυσικής, στο πλαίσιο του προγράμματος της Θετικής και Τεχνολογικής κατεύθυνσης, έχει επιπλέον ως στόχο την εμπέδωση της επιστημονικής μεθόδου ανάλυσης των φυσικών φαινομένων. Γίνεται αναφορά σε φαινόμενα που καλύπτουν ευρύ φάσμα της Φυσικής και των οποίων η ερμηνεία κάλυψε ακόμη και πρόσφατα χρονικά διαστήματα.
 
ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι σκοποί της διδασκαλίας της Φυσικής ως μαθήματος Γενικής Παιδείας αλλά και Κατεύθυνσης, όπως περιγράφονται από το αναλυτικό πρόγραμμα του ΥΠ.Ε.Π.Θ., είναι οι εξής:
1. Να προσεγγίσουν οι μαθητές ποιοτικά, ποσοτικά και πειραματικά βασικές έννοιες και νόμους της Φυσικής, οι οποίοι θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν πώς λειτουργούν πολλές συσκευές και μηχανές από την καθημερινή ζωή, καθώς επίσης και μερικά τυπικά φυσικά φαινόμενα που θα συναντήσουν στη ζωή τους.
2. Να ασκηθούν στην παρατήρηση, περιγραφή / ερμηνεία και πρόβλεψη των φυσικών φαινομένων.
3. Να καλλιεργήσουν νοητικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, αναπτύσσοντας κριτική σκέψη, δημιουργική φαντασία και ικανότητα επικοινωνίας.
4. Να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες με το χειρισμό οργάνων, διατάξεων και συσκευών.
5. Να κατανοήσουν το νόημα του καταμερισμού του έργου κατά την ομαδική εργασία και να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού.
6. Να κατανοήσουν τον κεντρικό ρόλο της Φυσικής Επιστήμης στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία με παράλληλο σεβασμό στο περιβάλλον, έχει ως συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων.
7. Να εκτιμήσουν τη συμβολή των μεγάλων επιστημόνων και εφευρετών στην πρόοδο της Φυσικής και στην ανάπτυξη της αντίστοιχης τεχνολογίας που αυτή συνεπάγεται.
8. Να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ της εξέλιξης της Φυσικής και των αντίστοιχων κοινωνικοοικονομικών αλλαγών.
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
H μέθοδος διδασκαλίας που ακολουθείται στο Γενικό Λύκειο για το μάθημα της Φυσικής συμπίπτει σε πολλά σημεία με την αντίστοιχη του Γυμνασίου.
Βέβαια, αυτονόητη θεωρείται η προσαρμογή της μεθοδολογίας στο επίπεδο γνώσεων και τις νοητικές / πνευματικές ικανότητες των μαθητών του Λυκείου.
 
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Η διδακτέα ύλη και στις τρεις τάξεις του Λυκείου καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας. Η κατανομή της ύλης γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε τάξη, πέραν όλων των άλλων, να διδάσκονται οι ενότητες εκείνες που προαπαιτούνται για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής στην επόμενη τάξη.

Σημειωτέον ότι το μάθημα της Φυσικής στη Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση της Γ΄τάξης εξετάζεται και βαθμολογείται μέσω των Πανελληνίων Εξετάσεων στο τέλος του σχολικού έτους βάσει των σχετικών διατάξεων.