Τεχνολογία Επικοινωνιών

Το μάθημα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών ανήκει στα διδασκόμενα στην Τεχνολογική κατεύθυνση της Β΄ τάξεως του Γενικού Λυκείου μαθήματα.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Ο σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος στην Ιόνιο Σχολή βρίσκεται σε άμεση σχέση με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Σε ένα κόσμο, στον οποίο η ποσότητα των πληροφοριών αυξάνει καθημερινά και η τεχνολογία των επικοινωνιών αναπτύσσεται ταχύτατα, δημιουργείται αυτομάτως η απαίτηση για τα ανάλογα συστήματα διαχείρισης της πληροφόρησης αλλά και η ανάγκη για τη γνώση της αντίστοιχης τεχνολογίας.

Αυτήν ακριβώς την ανάγκη έρχεται να καλύψει το μάθημα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών, επιδιώκοντας:
1. Να γνωρίσουν οι μαθητές όλους τους τρόπους της σύγχρονης επικοινωνίας.
2. Να μελετήσουν πώς αυτοί οι τρόποι εμπλέκονται στη ζωή του ανθρώπου και ικανοποιούν τις ανάγκες του.
3. Να τους προσφέρει, στο πλαίσιο του επαγγελματικού προσανατολισμού, μία επαγγελματική διέξοδο, αξιοποιώντας και τις όποιες πρακτικές δεξιότητές τους.
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Η άμεση σχέση του μαθήματος με την καθημερινότητα αποτελεί ευνοϊκό παράγοντα για τη συμμετοχή του μαθητή στη διδακτική διαδικασία. Το ενδιαφέρον του για ένα τόσο «ζωντανό» κομμάτι της ζωής  προσδίδει στη διδασκαλία έναν επικοινωνιακό μαθησιακό χαρακτήρα. Επιπλέον, το μάθημα προσφέρεται για διαθεματική προσέγγιση, αφού συνδέεται, χάρη στη θεματολογία του, με τα μαθήματα της Φυσικής και της Πληροφορικής.
 
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Το περιεχόμενο του μαθήματος εστιάζεται:
1. Στην ανάπτυξη του επιστήμης της Τεχνολογίας των Επικοινωνιών -ειδικά την τελευταία εικοσαετία- ως αποτέλεσμα της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στα συστήματα επικοινωνίας (ψηφιακή τεχνολογία).
2. Στην εφαρμογή του ηλεκτρομαγνητισμού στα συστήματα επικοινωνίας (μετάδοση και λήψη σήματος στην ατμόσφαιρα, μικρόφωνα, μεγάφωνα). Εδώ αξιοποιούνται  οι γνώσεις που οι μαθητές αποκτούν από τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής στην ίδια τάξη.
3. Στις συνέπειες (κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές) από την είσοδο και την ευρεία χρήση της τεχνολογίας αυτής στην καθημερινή μας ζωή.
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου και της πορείας του μαθητή επιτυγχάνεται τόσο με την εξέτασή του -σε προφορικό και γραπτό επίπεδο- αλλά και με την παρουσίαση εργασίας σχετικής με την ύλη του μαθήματος.

Το μάθημα εξετάζεται γραπτά στο τέλος της σχολικής χρονιάς μαζί με τα υπόλοιπα μαθήματα κατεύθυνσης.
 
Μέσα από την Τεχνολογία Επικοινωνιών οι μαθητές ανακαλύπτουν για μία ακόμη φορά τις πρακτικές εφαρμογές της Επιστήμης στην καθημερινή τους ζωή. Ταυτόχρονα βρίσκουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους και διέξοδο δημιουργικής έκφρασης.