Σχέδιο

Το Σχέδιο (Ελεύθερο ή Γραμμικό) διδάσκεται στη Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου ως μάθημα επιλογής.

Σύμφωνα με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών ένας από τους κύριους σκοπούς της εκπαίδευσης είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στην Τέχνη και η πρόκληση ευγενικών συναισθημάτων. Αυτούς ακριβώς τους σκοπούς ικανοποιεί η εκπαίδευση της Τέχνης, η οποία βρίσκει την έκφρασή της στo μάθημα του Σχεδίου, στη Β’ και Γ’ Λυκείου.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η διδασκαλία του Σχεδίου γίνεται, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, δύο ώρες την εβδομάδα.
 
Όσοι μαθητές το επιλέγουν έχουν τη δυνατότητα, μέσα από την ύλη ενός αξιόλογου βιβλίου:
1. Να γνωρίσουν τεχνικές της ζωγραφικής, διαφορετικές μεθόδους και προσεγγίσεις μιας ιδέας.
2. Να εμβαθύνουν και να κρίνουν ένα έργο τέχνης.
3. Να καλλιεργήσουν την αισθητική αντίληψή τους.
4. Να εμπλουτίσουν και να εξελίξουν τις καλλιτεχνικές ικανότητές τους, καθώς και να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες έκφρασης που προκύπτουν από τον πειραματισμό με κάθε είδους υλικά.
5. Να συνειδητοποιήσουν τις πολλαπλές εφαρμογές του ελεύθερου σχεδίου στις Εικαστικές και Εφαρμοσμένες Τέχνες.
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Οι βασικές μεθοδολογικές αρχές του μαθήματος δε διαφέρουν από αυτές που ισχύουν στο Γυμνάσιο της Ιονίου Σχολής.

Το μάθημα κινείται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, κινητήριος όμως άξονας είναι σε κάθε περίπτωση ο δραστήριος και ενεργητικός μαθητής, ο οποίος  κινητοποιείται, ώστε να εκφραστεί δημιουργικά, στηριζόμενος σε πηγές και υλικά τα οποία καθορίζονται κάθε φορά από το διδάσκοντα καθηγητή. Η πλούσια ύλη του σχολικού εγχειριδίου, από την άλλη, συνεπικουρεί στις ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις, γεγονός που απομακρύνει τον κίνδυνο της μονοτονίας και των στερεότυπων.

Η χρησιμότητα του Εργαστηρίου δεν παραβλέπεται, καθώς αποτελεί το φυσικό χώρο διεξαγωγής του μαθήματος.

Τέλος, επωφελείς είναι και οι επισκέψεις των μαθητών σε εκθέσεις, μουσεία και γκαλερί, οι οποίες προσφέρουν τη δυνατότητα άμεσης παρατήρησης και εποπτείας.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Η διδασκαλία του μαθήματος βασίζεται στα σχολικά εγχειρίδια της Β’ και Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου. Η ακριβής έκταση της ύλης καθορίζεται από τις ανάλογες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας.
- Στη Β' τάξη του Γενικού Λυκείου γίνεται αποκλειστικά εργαστήριο ελεύθερου σχεδίου.
- Στη Γ' τάξη του Γενικού Λυκείου η διδασκαλία προσανατολίζεται στην προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και περιλαμβάνει Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η αξιολόγηση του μαθητή συνίσταται στην αξιολόγηση των προσπαθειών, της επίδοσης και των δεξιοτήτων του καθημερινά και συνολικά. Έτσι, μέσα από την καθημερινή εργασία αλλά και κάθε είδους εξέταση, ο διδάσκων καθηγητής κρίνει την επίδοση του μαθητή.

Σημαντικό παιδαγωγικό στοιχείο όσον αφορά στη διαδικασία της αξιολόγησης είναι η παρώθηση για αξιολόγηση του έργου τους από τους ίδιους τους μαθητές.

Σε σχέση με την αξιολόγηση του Σχεδίου στην Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου, αυτή γίνεται βάσει των διατάξεων που αφορούν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις.