Κοινωνιολογία

Η Κοινωνιολογία αποτελεί μάθημα Προσανατολισμού -όχι όμως πανελλαδικώς εξεταζόμενο- για τις ομάδες Προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται:
1) Να γνωρίσουν οι μαθητές την Κοινωνιολογία ως επιστήμη ανάλυσης της καθημερινής πραγματικότητας.
2) Να γνωρίσουν τις μορφές κοινωνικής οργάνωσης και να αναλύσουν την Ελληνική Κοινωνία.
3) Να αναλύσουν τη διαδικασία της κοινωνικοποίησης και του κοινωνικού ελέγχου.
4) Να αναλύσουν με συστηματική προσέγγιση κοινωνικά ζητήματα που αφορούν στην οικογένεια, την εκπαίδευση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την αποκλίνουσα συμπεριφορά, τις διαπολιτισμικές και διακοινωνικές σχέσεις.
 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ
Η προσέγγιση των κοινωνικών φαινομένων γίνεται με προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης των μαθητών απέναντι σ’ αυτά. Δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές και μεθόδους της κοινωνιολογίας ως επιστήμης και ως πηγής κοινωνικού προβληματισμού. Η διδασκαλία στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή και στην επιδίωξη για βαθύτερη ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων της καθημερινότητας.
 
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ
Η ύλη καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο σχολικό βιβλίο. Περιέχει τις θεματικές ενότητες: εισαγωγή στην Κοινωνιολογία, ανάλυση των μορφών της κοινωνίας,  κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος, σύγχρονα ζητήματα της κοινωνίας και του πολιτισμού.
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η αξιολόγηση βασίζεται σε κριτήρια που αφορούν:
1) Στη συμμετοχή του μαθητή, την προσπάθεια και ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών.
2) Στη δυνατότητα ανάλυσης των κοινωνικών φαινομένων.
3) Στην επίδοση σε προφορικές και γραπτές δοκιμασίες.
4) Στη σύνθεση και τη παρουσίαση αναλύσεων και εργασιών που αφορούν κοινωνικά φαινόμενα.

Με τις γνώσεις που αποκτούν οι μαθητές από την Κοινωνιολογία ως επιστήμη μαθαίνουν να ερμηνεύουν την κοινωνική πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας την κρίση τους και όχι τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις. Οι μαθητές λαμβάνουν γνώσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία μίας, όσο το δυνατό, βελτιωμένης κοινωνίας, χωρίς φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας, που απειλούν το σύγχρονο άνθρωπο. Οι γνώσεις Κοινωνιολογίας βοηθούν τους νέους να αντιμετωπίσουν δημιουργικά τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους σε μία κοινωνία παγκοσμοποιημένη και πολυπολιτισμική.