Γαλλικά

Η διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας συνεχίζεται στην Α', Β' και Γ' τάξη του Λυκείου, ως μαθήματος επιλογής, στο πλαίσιο του πρωινού προγράμματος, δύο ώρες εβδομαδιαίως.

Τα παιδιά, σε ολιγομελή τμήματα, διατηρούν την επαφή τους με τη γαλλική γλώσσα και κουλτούρα. Περιοδικά, εφημερίδες, λογοτεχνία και ταινίες, ενδυναμώνουν την προϋπάρχουσα γνώση.

Επιπλέον, το μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας προσφέρεται στην Ιόνιο Σχολή και στο πλαίσιο του προγράμματος του International Baccalaureate Diploma Programme (στη 2η ομάδα μαθημάτων - French Β). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα ΙΒ French B, στην ενότητα "IB Course Descriptions" (πατήστε εδώ.)

Francais

L’enseignement du francais  se deroule lors de la section matinale en les classes du lycée, deux heures par semaine. Les lycéens se divisent en petits groupes en gardant le contact avec la langue, la civilisation et la culture française.

L’introduction des documents authentiques tirés de la presse et de la littérature française renforce l’intérêt des lycéens et  ameliore leur niveau d’apprentissage.

De plus, la langue française est omnipresente dans le programme d’ International Baccalaureate Diploma  ainsi que dans le second groupe de matières (French B). Pour avoir des renseignements supplementaires, cliquez ici.