Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εγγραφής
για το Ιnternational Baccalaureate

(για μαθητές Β' και Γ' Γενικού Λυκείου)

Πληροφορίες: 210 685 7130

Τάξη (έτος ΙΒDP)*
Σχολικό έτος*
Ονοματεπώνυμο μαθητή*
Ημερομηνία γέννησης μαθητή*
Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα*
Περιοχή (μόνο) και Τ.Κ.*
Τηλέφωνο επικοινωνίας*
E-mail επικοινωνίας*
Παρατηρήσεις - Σχόλια
Συμφωνώ με αυτόν τον ιστότοπο για τη συλλογή των προσωπικών στοιχείων μου μέσω αυτής της φόρμας της Ιονίου Σχολής με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί μου. Νέος Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016. Οδηγία 95/46/ΕΚ.*
Επιβεβαίωση κωδικού:

Έτος ΙΒDP*
Σχολικό έτος*
Ονοματεπώνυμο μαθητή*
Ημερομηνία γέννησης μαθητή*
Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα*
Περιοχή (μόνο) και Τ.Κ.*
Τηλέφωνο επικοινωνίας*
E-mail επικοινωνίας*
Παρατηρήσεις - Σχόλια
Συμφωνώ με αυτόν τον ιστότοπο για τη συλλογή των προσωπικών στοιχείων μου μέσω αυτής της φόρμας της Ιονίου Σχολής με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί μου. Νέος Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016. Οδηγία 95/46/ΕΚ.*
Επιβεβαίωση κωδικού