Πρόγραμμα Σπουδών Δημοτικού Σχολείου

Στο Δημοτικό Σχολείο της Ιονίου Σχολής εφαρμόζεται ενισχυμένο πρόγραμμα.
Tο ωρολόγιο πρόγραμμα έχει αυξημένες ώρες διδασκαλίας στα βασικά και ειδικά μαθήματα, αποβλέπει δε στην αρτιότερη κατάρτιση των μαθητών και την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Σημαντικό κομμάτι της σχολικής ζωής αποτελεί η Θεατρική Αγωγή. Γνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του θεάτρου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του παιδιού, οι μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου συμμετέχουν και παρακολουθούν παραστάσεις, θεατρικές και μουσικές, εντός και εκτός του Σχολείου, όπως στη Λυρική Σκηνή, στο Μέγαρο Μουσικής, στο Εθνικό Θέατρο, στο Ηρώδειο.

Επιπλέον, μετά τη λήξη του υποχρεωτικού πρωινού προγράμματος, λειτουργούν, από τις 2:30’ μ.μ. έως τις 4:00’ μ.μ., όμιλοι δημιουργικής απασχόλησης για όσους μαθητές ενδιαφέρονται να τους παρακολουθήσουν. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες αποκαλύπτονται κρυφές πτυχές των δυνατοτήτων των μαθητών, απελευθερώνεται η φαντασία τους, αυτενεργούν, αυτοσχεδιάζουν και αισθάνονται τη χαρά της δημιουργίας.