Πληροφορική

Στην Ιόνιο Σχολή η διδασκαλία του μαθήματος της Πληροφορικής ξεκινά από την Α’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, προσαρμοσμένη βέβαια στις γνώσεις και τις δεξιότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας.

Οι στόχοι του μαθήματος, πέραν από το ότι ικανοποιούν την ανάγκη των παιδιών να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ως εργαλείο για τη σχολική εργασία τους ή ως εποπτικό μέσο, είναι γενικοί και αποσκοπούν στο να ετοιμάσουν τα παιδιά για τις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Επειδή δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα χρειάζονται τα παιδιά μετά από 10-15 χρόνια, τα προετοιμάζουμε με στρατηγικές για τη χρήση των πληροφοριών, τα μαθαίνουμε πώς να παίρνουν αποφάσεις και δίνουμε σημασία στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων βήμα προς βήμα, η οποία βοηθάει τα παιδιά να σκέφτονται μεθοδικά.

Ειδικότερα, τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη «δύναμη» του υπολογιστή για να εξοικονομούν χρόνο και κόπο, ενώ παράλληλα μαθαίνουν να ελέγχουν τη «δύναμη» αυτή και να κάνουν αυτό που θέλουν, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που θα παρουσιαστούν. Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και με ευχάριστη απασχόληση τα παιδιά μαθαίνουν τον τρόπο που αντιδρά ο υπολογιστής στις διάφορες εντολές που του δίνουν, κατανοούν ευκολότερα ορισμένες γεωμετρικές έννοιες και την έννοια και χρήση της μεταβλητής.

Το μάθημα της Πληροφορικής γίνεται από ειδικευμένο καθηγητή στο Εργαστήριο Πληροφορικής.  Η Ιόνιος Σχολή διαθέτει και στα δύο Δημοτικά Σχολεία της, στη Φιλοθέη και το Μαρούσι, πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Πληροφορικής, το οποίο παρέχει τα εχέγγυα για επιτυχή διδασκαλία του μαθήματος και πρακτική εφαρμογή από την πλευρά των μαθητών.