Μαθηματικά

Κύρια προσπάθεια των διδασκόντων το μάθημα των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο της Ιονίου Σχολής είναι κατ’ αρχάς η αποφυγή δημιουργίας αρνητικής στάσης των παιδιών απέναντι στο μάθημα και η τόνωση της εμπιστοσύνης στον εαυτό τους με τα εξής μέσα:

Αισθητοποίηση των αριθμών.

Διδασκαλία των μαθηματικών σχέσεων με απλά παραδείγματα της καθημερινής ζωής των παιδιών με από μνήμης λογισμό και υπολογισμό κατ’ εκτίμηση.

Απλή αλλά σωστή χρήση της μαθηματικής γλώσσας από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.

Ενίσχυση των μηχανισμών κατανόησης με βάση τις δεξιότητες κάθε παιδιού ξεχωριστά.

Καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης των παιδιών.

Πλήρη εκμάθηση κάθε αντικειμένου και κατανόηση κάθε φαινομένου στο σχολείο με παραδείγματα που θα βοηθήσουν τα παιδιά να κάνουν την εργασία του σπιτιού μόνα τους, χωρίς την ανάγκη βοήθειας από τους γονείς.