Ελληνική Γλώσσα

Η διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων αποτελεί θεμελιώδη λίθο του εκπαιδευτικού «γίγνεσθαι». Η σημασία τους δε, ειδικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου το παιδί δομεί τον προσωπικό του λόγο και δημιουργεί το γλωσσικό αισθητήριό του, είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Έτσι, στο Δημοτικό Σχολείο:

Το παιδί μαθαίνει να χειρίζεται όσο το δυνατό καλύτερα την κοινή νέα ελληνική γλώσσα, να την καταλαβαίνει, να τη μιλά, να τη διαβάζει και να τη γράφει με άνεση.
Να κατανοεί κάθε είδους λόγο με τον οποίο έρχεται σε επαφή και να χρησιμοποιεί τα γλωσσικά μέσα με τρόπο, ώστε να παράγει λόγο αποτελεσματικό και κατάλληλο για κάθε ειδική περίσταση επικοινωνίας.
Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να κατανοεί νέες γνώσεις και εμπειρίες και να ικανοποιεί τις πρακτικές, συναισθηματικές και πνευματικές του ανάγκες.
Να χρησιμοποιεί δημιουργικά και διαχρονικά στοιχεία που λειτουργούν στη ζωντανή γλώσσα.
Να κατανοεί τη φύση και τη θέση της γλώσσας γενικά στον πολιτισμό, τη σημασία της για τα έθνη και να έρχεται σε επαφή με τα πολιτιστικά στοιχεία άλλων λαών.

Αναλυτικότερα στο μάθημα της Γλώσσας στις τάξεις Α’ και Β’ Δημοτικού, τα παιδιά εργάζονται στο ελεύθερο ανάγνωσμα που χρησιμοποιούν στην τάξη, προκειμένου να εξασκηθούν στην προφορική και γραπτή έκφραση. Έτσι, τους δίνεται η ευκαιρία παραγωγής γραπτού λόγου. Συνθέτουν τα δικά τους κείμενα και, προσθέτοντας  τις σχετικές ζωγραφιές, δημιουργούν το δικό τους εικονογραφημένο ανάγνωσμα.

Στην Α’ Δημοτικού ειδικά, από το παραμύθι που επεξεργάζονται στην τάξη, ζωγραφίζουν εικόνες και γράφουν μικρά κείμενα σχετικά με την εικόνα και έτσι δημιουργούν το δικό τους λεύκωμα.
Στη Β’ Δημοτικού τα παιδιά προχωρούν περισσότερο και δραματοποιούν τα ελεύθερα αναγνώσματά τους. Τις θεατρικές αυτές παραστάσεις παρακολουθούν και οι γονείς.
Στη Γ’ Δημοτικού επεξεργάζονται λογοτεχνικά το ελεύθερο ανάγνωσμα της τάξης, συζητούν με το συγγραφέα του βιβλίου, γίνεται ανάλυση του κειμένου και επεξεργασία με ερωτήσεις κατανόησης και κρίσης.

Το ίδιο γίνεται και στις τάξεις Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Στις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, στο πλαίσιο του μαθήματος της Λογοτεχνίας, πραγματεύονται έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, με έμφαση στην κατανόηση και στην ανάλυση του κειμένου, στις ασκήσεις λεξιλογίου και στη δημιουργία λογοτεχνικών εργασιών.

Η χρήση της δανειστικής βιβλιοθήκης του Σχολείου μας σε τακτές ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος για κάθε τμήμα τάξης του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και οι εβδομαδιαίες παρουσιάσεις βιβλίων από τους μαθητές, συντελούν στο να αγαπήσουν τα παιδιά το εξωσχολικό βιβλίο και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και το λεξιλόγιό τους.