Πληροφορική

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου αποτελεί πλεονέκτημα σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η εκπαίδευση στους υπολογιστές, στο Νηπιαγωγείο, έχει ως αρχικό στόχο, να γνωρίσει ο μικρός μαθητής τον υπολογιστή και στη συνέχεια, με τη χρήση ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού, να εξοικειωθεί με το «ποντίκι» ως μέσο για τη χρήση της «μηχανής».

Το σχολείο διαθέτει σύγχρονο εργαστήριο υπολογιστών, στο οποίο γίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πληροφορικής για το Νηπιαγωγείο.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό, είναι κατάλληλο για την ηλικία των μικρών μαθητών και βοηθάει τη μαθησιακή διαδικασία, προσφέροντας ένα εποπτικό υλικό για την εξάσκηση σε έννοιες που ήδη έχουν συζητηθεί και αναλυθεί μέσα από την καθημερινή δραστηριότητα της τάξης.

pliroforiki 1 pliroforiki 2