Θεατρικό Παιχνίδι

Το θεατρικό παιχνίδι βασίζεται στην έμφυτη ψυχική ανάγκη του παιδιού για έκφραση, με βασικά εργαλεία το σώμα, την κίνηση, το λόγο και την εικόνα.

Πέρα από την ψυχαγωγία, βασικός στόχος είναι η απελευθέρωση του παιδιού από αναστολές, εντάσεις και δειλίες, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της ψυχικής ισορροπίας και τη διαμόρφωση μίας υγιούς προσωπικότητα.

Μέσα σε κλίμα υποστήριξης και ενθάρρυνσης, τα νήπια αυτοσχεδιάζουν, ενεργοποιούν τις αισθήσεις τους, καλλιεργούν πνευματικές ικανότητες, μαθαίνουν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τους συνομήλικούς τους. Έτσι, ανακαλύπτουν τη χαρά της δημιουργίας.

Η παιδαγωγός εμψυχώνει, προωθεί την αυτενέργεια, καθοδηγεί διακριτικά πάντα μέσα σε ένα πλούσιο σε δημιουργικά ερεθίσματα και κατάλληλα διαρρυθμισμένο σχολικό περιβάλλον.

theatriko 1 theatriko 3 theatriko 2