Εκπαιδευτικές και Ψυχαγωγικές Επισκέψεις

Στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας εντάσσονται μία σειρά από παιδαγωγικές επισκέψεις, που σκοπό έχουν να φέρουν το παιδί σε επαφή με το κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσεται, να αποκτήσει εμπειρίες από την καθημερινή ζωή, τις τέχνες, τον πολιτισμό.

Μέσα σε μία πραγματικότητα που διαρκώς αλλάζει και εξελίσσεται, το παιδί γίνεται ενεργό μέλος της κοινωνίας και όχι απλός παρατηρητής, αναπτύσσοντας ολόπλευρα την προσωπικότητά του.

n ekp0193 862 n ekp0194 862 n ekp4457 862 n ekp4777 862n ekp0540 862 n ekp101914 862 n ekp4797 862 n ekp0563 862