Συνεργασία Σχολείου - Γονέων και η σημασία της

Η σημασία της παρουσίας των γονέων και της διαρκούς επικοινωνίας τους με το Σχολείο είναι θεμελιώδης σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης. Μέσω αυτής επιδιώκεται η αμφίδρομη ενημέρωση, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ποιοτικών σχέσεων με τα παιδιά και τη δημιουργία θετικού κλίματος που διευκολύνει το εκπαιδευτικό έργο και προάγει τη μάθηση.

Η Ιόνιος Σχολή επιθυμεί και ζητεί την επικοινωνία σε κάθε περίσταση, είτε σχετίζεται με την απουσία του μαθητή είτε με οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί.  Οι γονείς παρακαλούνται να ανακοινώνουν την αιτία της εκάστοτε απουσίας του παιδιού με τηλεφώνημά τους νωρίς το πρωί, για να μπορεί η αρμόδια υπηρεσία του Σχολείου να παρακολουθεί αποτελεσματικά τη φοίτησή του. (Σημειώνεται ότι για τη μη προσμέτρηση των απουσιών απαιτείται αίτηση του γονέα, καθώς και οι σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις.). 

Η επικοινωνία μεταξύ της Διεύθυνσης του Σχολείου και των Γονέων κρίνεται ακόμη σημαντικότερη, αν αναλογιστούμε τις ιδιαιτερότητες κάθε ηλικίας και την ευαισθησία που απαιτείται στην αντιμετώπιση κάθε παιδιού.