Ενημέρωση γονέων από το Σχολείο

Στην αρχή του σχολικού έτους ανακοινώνεται πρόγραμμα συναντήσεων με τους διδάσκοντες , προκειμένου να διευκολυνθούν οι γονείς που επιθυμούν να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους.

Oι Διευθυντές δέχονται συνεχώς τους γονείς.

Οι καθηγητές (ή οι δάσκαλοι, κατά περίπτωση), στο τέλος κάθε τριμήνου, δέχονται τους γονείς σε τακτές απογευματινές ώρες, κατά τις οποίες οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να έλθουν σε επαφή με τους διδάσκοντες του τμήματος και να ενημερωθούν αναλυτικά για την πρόοδο του μαθητή.

Οι απογευματινές αυτές συναντήσεις καθηγητών (δασκάλων)-γονέων ανακοινώνονται, επίσης, στην αρχή κάθε σχολικού έτους.