Ισπανικά

Η διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας στην Ιόνιο Σχολή 

Η διδασκαλία της Ισπανικής Γλώσσας ξεκίνησε στην Ιόνιο Σχολή το σχολικό έτος 2018-'19 ως κατ' επιλογήν Β’ Ξένης Γλώσσας, μαζί με τη Γαλλική και τη Γερμανική Γλώσσα.

Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα επιλογής των Ισπανικών στην Δ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου (3 ώρες εβδομαδιαίως) και στην Α’ Γυμνασίου (επίσης, 3 ώρες εβδομαδιαίως), με τη διδασκαλία τους να συνεχίζεται και στις επόμενες τάξεις. Το μάθημα αποβλέπει στην επικοινωνία μέσα από την κατανόηση γραπτών κειμένων και ακουστικών κομματιών, καθώς και την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

To πρόγραμμα διδασκαλίας είναι σύμφωνο με το πρόγραμμα διδασκαλίας του Ινστιτούτου Θερβάντες (Instituto Cervantes) και τα παιδιά προετοιμάζονται για την απόκτηση των διπλωμάτων της Ισπανικής Γλώσσας (Διπλώματα DELE).

Η Ισπανική Γλώσσα, πέραν της εκμάθησής της ως μίας ακόμα ξένης γλώσσας, ιδιαίτερα διαδεδομένης, μάλιστα, καθώς είναι η τρίτη πιο ομιλούμενη γλώσσα (μετά τα Αγγλικά και τα Κινέζικα) και ομιλείται σε 21 κράτη, δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με την ισπανική και εν γένει τη λατινοαμερικάνικη κουλτούρα.