Γαλλικά

Η διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο

Στην Ιόνιο Σχολή η Γαλλική Γλώσσα είναι η δεύτερη ξένη γλώσσα που διδάσκονται οι μαθητές, κατόπιν επιλογής τους.

Η διδασκαλία της ξεκινά στη Δ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, οπότε καλούνται να επιλέξουν μεταξύ της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας, και γίνεται τρεις ώρες εβδομαδιαίως.  Συνεχίζεται στην Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού με τέσσερις ώρες εβδομαδιαίως.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης διδασκαλίας τα παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο αναπτύσσουν τις ακόλουθες δεξιότητες:

- Προφορική έκφραση
- Γραπτή έκφραση
- Κατανόηση προφορικού λόγου
- Κατανόηση γραπτού λόγου

Να σημειωθεί ότι καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε στις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου η διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας να έχει διαθεματικό, ολιστικό και  μαθητοκεντρικό χαρακτήρα.

Η διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τα Γαλλικά διδάσκονται στο Γυμνάσιο της Ιονίου Σχολής κατ’ επιλογήν, ως 2η ξένη γλώσσα, τρεις ώρες εβδομαδιαίως - μία ώρα παραπάνω από όσο προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου.

Στόχος είναι:
Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη γαλλική γλώσσα, σε επίπεδο πρόσληψης και παραγωγής του προφορικού και γραπτού λόγου
Να οδηγηθούν σταδιακά στη συνειδητή εκμάθηση της γλώσσας.
Να καλλιεργηθεί η πολυπολιτισμική συνείδηση στους μαθητές.

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Όσοι μαθητές της Α' Γυμνασίου προέρχονται από το Δημοτικό Σχολείο μας, έχουν στο ενεργητικό τους 300 ώρες διδασκαλίας. Αυτοί γράφουν, την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, ένα κατατακτήριο τεστ, μέσω του οποίου ελέγχεται ο βαθμός στον οποίο μπορούν να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ένταξη του κάθε μαθητή στο κατάλληλο για αυτόν τμήμα, εν όψει της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεών του.
Οι νέοι μαθητές, που για πρώτη φορά διδάσκονται Γαλλικά, εντάσσονται στο τμήμα των αρχαρίων.

Πιστοποίηση: Η διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας στην πρωινή ζώνη προετοιμάζει τους μαθητές για την απόκτηση των διπλωμάτων του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς στις ξένες γλώσσες. Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το:

Α1 και Α2 στην Α’ Γυμνασίου
Α2 και Β1 στη Β’ Γυμνασίου
Α1, Β1 και Β2 στη Γ’ Γυμνασίου

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΟ ΣΧΟΛΗ

Η μέθοδος διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας στηρίζεται στις θέσεις της σύγχρονης διδακτικής μεθοδολογίας, επιδιώκοντας τη βιωματική και επικοινωνιακή προσέγγιση της γλώσσας.

Η διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας στο Γενικό Λύκειο

Η διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας συνεχίζεται και στο Λύκειο, ως μαθήματος επιλογής, στο πλαίσιο του πρωινού προγράμματος, δύο ώρες εβδομαδιαίως.

Τα παιδιά, σε ολιγομελή τμήματα, διατηρούν την επαφή τους με τη Γαλλική Γλώσσα και κουλτούρα. Περιοδικά, εφημερίδες, λογοτεχνία και ταινίες, ενδυναμώνουν την προϋπάρχουσα γνώση.

Επιπλέον, το μάθημα της Γαλλικής Γλώσσας προσφέρεται στην Ιόνιο Σχολή και στο πλαίσιο του προγράμματος του International Baccalaureate Diploma Programme (στη 2η ομάδα μαθημάτων - French Β). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μάθημα ΙΒ French B, στην ενότητα "IB Course Descriptions" (πατήστε εδώ.)