Ανάθεση εργασιών στους μαθητές

Ο θεσμός της ανάθεσης ετήσιων εργασιών αποτελεί για την Ιόνιο Σχολή αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς συμπληρώνουν και προεκτείνουν τη διδασκαλία.

Μέσα από τις εργασίες αυτές επιδιώκεται:

1. Η προσφορά κινήτρων στους μαθητές για δράση και καλλιέργεια της αυτενέργειάς τους.

2. Η επαφή τους με το βιβλίο, ώστε να το αγαπήσουν, να καλλιεργήσουν το λόγο και να εθισθούν στη λογοτεχνική ανάγνωση.

3. Η ανάπτυξη της οργανωτικής σκέψης τους καθώς και της ικανότητάς τους να παρουσιάζουν μία ολοκληρωμένη εργασία.

4. Η αίσθηση ικανοποίησης και η τόνωση της αυτοπεποίθησής τους μέσα από την παρουσίαση των εργασιών τους.

5. Η καλλιέργεια του ομαδικού-συνεργατικού πνεύματος, στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες απαιτείται συλλογική εργασία.

Οι μαθητές αναλαμβάνουν να μελετήσουν και να αναλύσουν έργα Ελλήνων ή ξένων λογοτεχνών, να συλλέξουν πληροφορίες επί καθορισμένου θέματος  ή ακόμη, με οδηγό τη φαντασία και το μεράκι τους, να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα με βάση τα όσα διδάχθηκαν. Οι εργασίες τους παρουσιάζονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς και οι καλύτερες βραβεύονται, γεγονός που λειτουργεί και ως κίνητρο για την εντατικοποίηση της προσπάθειας των λοιπών μαθητών.