Γαλλικά & Γερμανικά

Έχοντας σαν στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη των νηπίων, την καλλιέργεια φιλικής στάσης ως προς τις ξένες γλώσσες, την αύξηση στην ικανότητα αντίληψης καθώς και την καλλιέργεια της διαπολιτισμικής δεξιότητας των παιδιών, αποδοχή του «άλλου», προσθέσαμε στις απογευματινές δραστηριότητες το γλωσσικό μάθημα των Γαλλικών και των Γερμανικών.
               
Τα παιδιά, μέσα από τις εικόνες, τα τραγούδια, τη ζωγραφική και το παιχνίδι, πλημμυρίζουν χαρά “βλέποντας” τον εαυτό τους να γελά, να τραγουδά, να παίζει, να προοδεύει και να επικοινωνεί στη Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα.

 n gallika469