Σχέσεις Μαθητών και Καθηγητών

Η ψυχολογία του μαθητή και ο,τιδήποτε την καθορίζει είναι ουσιώδη για την απρόσκοπτη πορεία και την πρόοδό του. Γι’ αυτό το λόγο στο Σχολείο μας καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια και φροντίδα και δε διαταράσσεται το ήρεμο κλίμα, που πρέπει να επικρατεί στη σχολική κοινότητα.

Για την επίτευξη των παραπάνω σημαντική είναι η προσφορά των καθηγητών, οι οποίοι βρίσκονται το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας μαζί με τους μαθητές όχι μόνον εντός της σχολικής αίθουσας αλλά και στους υπόλοιπους χώρους του Σχολείου.

Οι καθηγητές…
1. σέβονται το μαθητή, ο οποίος συνιστά μία προσωπικότητα, όπως και ο καθένας από εμάς.
2. προσεγγίζουν τον κάθε μαθητή ως άτομο και όχι απλώς ως μέρος του μαθητικού συνόλου, γιατί κάθε παιδί έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα, τρόπο συμπεριφοράς και ενδιαφέροντα και ως εκ τούτου απαιτεί τη δική του, «προσωπική» αντιμετώπιση.
3. νουθετούν το μαθητή, αποδεικνύοντας εμπράκτως την αγάπη και το ενδιαφέρον τους γι’ αυτόν.
4. συμπαρίστανται σε οποιοδήποτε πρόβλημα του παιδιού είτε έχει σχέση με τη σχολική ζωή είτε  όχι, στο βαθμό που αυτό επηρεάζει τη συμπεριφορά και την επίδοσή του.
5. ενθαρρύνουν το μαθητή, επαινώντας και επιβραβεύοντας τις προσπάθειές του.
6. είναι δίκαιοι και όχι αδικαιολόγητα αυστηροί στην αξιολόγηση του μαθητή. Η συμπεριφορά του δεν αντικατοπτρίζεται στη βαθμολογία του.