Συνεργασία Σχολείου - Γονέων και η σημασία της

Η σημασία της παρουσίας των γονέων και της διαρκούς επικοινωνίας τους με το Σχολείο είναι θεμελιώδης σε όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης. Μέσω αυτής επιδιώκεται η αμφίδρομη ενημέρωση, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ποιοτικών σχέσεων με τα παιδιά και τη δημιουργία θετικού κλίματος που διευκολύνει το εκπαιδευτικό έργο και προάγει τη μάθηση.

Η Ιόνιος Σχολή επιθυμεί και ζητεί την επικοινωνία σε κάθε περίσταση, είτε σχετίζεται με την απουσία του μαθητή είτε με οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί. Η επικοινωνία αυτή κρίνεται ακόμη σημαντικότερη, αν αναλογιστούμε τις ιδιαιτερότητες κάθε ηλικίας και την ευαισθησία που απαιτείται στην αντιμετώπιση κάθε παιδιού.