Διαδικασία ηλεκτρονικής πληρωμής διδάκτρων Ιονίου Σχολής

Η διαδικασία ηλεκτρονικής πληρωμής διδάκτρων των μαθητών-μαθητριών της Ιονίου Σχολής αφορά μόνο τους Γονείς-Κηδεμόνες όσων φοιτούν στο εν λόγω σχολείο, για την αποπληρωμή των βεβαιωθέντων-συμφωνηθέντων διδάκτρων μέσω ενός μοναδικού για κάθε μαθητή κωδικού πληρωμής.

Πολιτική επιστροφών-ακυρώσεων

Το ύψος των διδάκτρων για κάθε μαθητή-μαθήτρια της Ιονίου Σχολής είναι βεβαιωμένα και συμφωνηθέντα  μεταξύ του σχολείου και των Γονέων-Κηδεμόνων οπότε δεν τίθεται θέμα επιστροφής ούτε ακύρωσης κάποιας συναλλαγής.