Σκοπός και Στόχοι της Εκπαίδευσης

Η είσοδος των μαθητών στο Γενικό Λύκειο σηματοδοτεί -σχεδόν αυτόματα- την απαρχή μίας προσπάθειας, της οποίας απώτατος στόχος είναι η πρόσβασή τους στα ανώτερα Τεχνολογικά και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. (Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν αντίκειται στην επιθυμία ορισμένων μαθητών να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού, αφού η προετοιμασία τους είναι σε κάθε περίπτωση η απαιτούμενη.)

Ο στόχος αυτός καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το πρόγραμμα του Γενικού Λυκείου, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι αγνοούνται ή παραμερίζονται οι ευρύτεροι παιδαγωγικοί στόχοι, οι οποίοι έχουν ήδη τεθεί από το Γυμνάσιο και τους οποίους πρέπει να εκπληρώνει το σχολείο.
Έτσι, ενώ συνεχίζουν να επιδιώκονται αυτοί οι στόχοι, προστίθενται καινούργιοι, προσαρμοσμένοι στη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Στον εκπαιδευτικό τομέα
Πρωταρχικός σκοπός του Γενικού Λυκείου είναι να διευρύνει τις προοπτικές για το μέλλον και να εξασφαλίσει την εισαγωγή των μαθητών στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι..

Στον πνευματικό / νοητικό τομέα
Σκοπός είναι να βοηθηθεί ο μαθητής, ώστε σταδιακά να αποκτήσει και να χρησιμοποιεί την κριτική ικανότητα, την αφαιρετική σκέψη και να διαμορφώσει το προσωπικό του «μοντέλο» πρόσληψης, κατανόησης και εμπέδωσης της προσφερόμενης γνώσης.

Στο συναισθηματικό / ψυχολογικό τομέα
Στόχος είναι, πέραν όλων των άλλων, η παιδαγωγική στήριξη που θα τονώσει ψυχικά και συναισθηματικά τους μαθητές και θα τους βοηθήσει να αντεπεξέλθουν στη δοκιμασία των εξετάσεων.

Στον κοινωνικό τομέα
Η Ιόνιος Σχολή επιδιώκει να προετοιμάσει τους μαθητές υπεύθυνα για τη ζωή και να συντελέσει στη διαμόρφωση ελεύθερων, υπεύθυνων και δημοκρατικών πολιτών.

Το Γενικό Λύκειο της Ιονίου Σχολής μέσα από την πολυετή πορεία του, τους αποφοίτους του και τις επιτυχίες του, έχει καταδείξει πως υπηρετεί αυτούς τους υψηλούς στόχους με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.