Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εγγραφής
για το Ιnternational Baccalaureate

(για μαθητές Β' και Γ' Γενικού Λυκείου)

Πληροφορίες: 210 685 7130