Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα PRE-IB

MONO ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πληροφορίες: 210 685 7130

Υποτροφίες παρέχονται σε άριστους μαθητές και μαθήτριες σε κενές θέσεις των τάξεων του Γενικού Λυκείου