Οι Υποτροφίες της ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

 

α. Για νέους μαθητές και μαθήτριες

H Ιόνιος Σχολή προσφέρει υποτροφίες σε νέους μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν στην Α' τάξη του Γυμνασίου, στην Α' και Β' τάξη του Λυκείου, καθώς και στο 1ο έτος του International Βaccalaureate Diploma Programme.

Οι υποτροφίες που χορηγούνται και η εγγραφή των νέων μαθητών/-τριών βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τις κενές θέσεις που κάθε χρόνο προκύπτουν μετά την κατά προτεραιότητα εγγραφή των παιδιών που ήδη φοιτούν στο Σχολείο.    

 --------------------------------------------------------

Eιδικότερα, για το σχολικό έτος 2022-'23, η Ιόνιος Σχολή προκηρύσσει Διαγωνισμό Υποτροφιών, μέσω γραπτών εξετάσεων, για την κάλυψη περιορισμένου αριθμού θέσεων στην Α' τάξη του Γυμνασίου και την Α' τάξη του Λυκείου.

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων και η εξεταστέα ύλη για κάθε τάξη θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά (επιλέξτε από το menu αριστερά την Αίτηση που σας ενδιαφέρει).

 

 β. Για τους μαθητές που φοιτούν στο Γυμνάσιο της Ιονίου Σχολής

Στους τρεις πρώτους μαθητές των τάξεων A', B' και Γ' Γυμνασίου του Σχολείου μας παρέχονται υποτροφίες με τη μορφή εκπτώσεων στα δίδακτρα της επομένης τάξεως.
 
 
γ. Για τους μαθητές που φοιτούν στο Γενικό Λύκειο της Ιονίου Σχολής
 
1. Στους τρεις πρώτους μαθητές της A' τάξης του Γενικού Λυκείου παρέχονται υποτροφίες με τη μορφή εκπτώσεων στα δίδακτρα της επομένης τάξεως.
 
2. Υποτροφία «Θέμις Καβαλιεράτου»:  Στον πρώτο μαθητή της B' τάξης του Γενικού Λυκείου παρέχεται η υποτροφία «Θέμις Kαβαλιεράτου», που είναι η πλήρης απαλλαγή από τα δίδακτρα της Γ' τάξεως του Γενικού Λυκείου.  Επίσης, εκπτώσεις στα δίδακτρα παρέχονται στον δεύτερο και τρίτο μαθητή.


Διακρίσεις και Βραβεύσεις

1. Σημαιοφόροι και Παραστάτες
Oι μαθητές που διακρίνονται για τις εξαιρετικές επιδόσεις και το ήθος τους, βραβεύονται τιμητικά ως Σημαιοφόροι και Παραστάτες του Σχολείου.

2. Έπαινοι - Bραβεία Προόδου
H Iόνιος Σχολή βραβεύει τους άριστους μαθητές με επαίνους και διακρίσεις.