Οι Υποτροφίες της ΙΟΝΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

Το πρόγραμμα Υποτροφιών που προσφέρει η Ιόνιος Σχολή σε νέους μαθητές και μαθήτριες απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να εγγραφούν:

α. στην Α΄τάξη του Γυμνασίου της Ιονίου Σχολής      

Η Ιόνιος Σχολή προσφέρει για το σχολικό έτος 2018-19 ολικές και μερικές υποτροφίες σε αποφοίτους Δημοτικών Σχολείων. Οι υποτροφίες καλύπτουν τη φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, με την προϋπόθεση να συνεχίσουν να διακρίνονται στα μαθήματα και στη διαγωγή τους. 

Οι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών.

PDF 30  Δείτε, κατεβάστε ή και τυπώστε την εξεταστέα ύλη.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018, στις 9:00’ π.μ., στα διδακτήρια της Ιονίου Σχολής, στη Φιλοθέη (οδός Λουκή Ακρίτα 10).

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής στον Διαγωνισμό γίνεται ηλεκτρονικά (εδώ) ή στη Γραμματεία του Γυμνασίου (οδός Λουκή Ακρίτα 10, Φιλοθέη) έως την Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2018.

 

β. στην Α' τάξη του Λυκείου (Υποτροφίες "Θέτις Καβαλιεράτου 100") 

Η Ιόνιος Σχολή προσφέρει για το σχολικό έτος 2018-19 ολικές και μερικές υποτροφίες σε αποφοίτους Γυμνασίων της Αττικής. Οι υποτροφίες καλύπτουν τη φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στις τρεις τάξεις του Γενικού Λυκείου, με την προϋπόθεση να συνεχίσουν να διακρίνονται στα μαθήματα και στη διαγωγή τους.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων και γραπτή εξέταση στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μετά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης.

PDF 30  Δείτε, κατεβάστε ή και τυπώστε την εξεταστέα ύλη.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Σάββατο, 21 Απριλίου 2018, στις 9:00’ π.μ., στα διδακτήρια της Ιονίου Σχολής, στη Φιλοθέη (οδός Λουκή Ακρίτα 10).

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά (εδώ) ή στη Γραμματεία του Λυκείου (οδός Λουκή Ακρίτα 10, Φιλοθέη) έως την Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018.

 

γ. στη Β' τάξη του Λυκείου (Υποτροφίες "Απόλλων Καβαλιεράτος") 

Η Ιόνιος Σχολή προσφέρει για το σχολικό έτος 2018-19 ολικές και μερικές υποτροφίες σε αποφοίτους της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου. Οι υποτροφίες καλύπτουν τη φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, με την προϋπόθεση να συνεχίσουν να διακρίνονται στα μαθήματα και στη διαγωγή τους.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων και γραπτή εξέταση στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μετά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης.

PDF 30  Δείτε, κατεβάστε ή και τυπώστε την εξεταστέα ύλη.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Σάββατο, 21 Απριλίου 2018, στις 9:00’ π.μ., στα διδακτήρια της Ιονίου Σχολής, στη Φιλοθέη (οδός Λουκή Ακρίτα 10).

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής γίνεται ηλεκτρονικά (εδώ) ή στη Γραμματεία του Λυκείου (οδός Λουκή Ακρίτα 10, Φιλοθέη) έως την Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018.

 

δ. στο 1ο έτος του International Baccalaureate Diploma Programme της Ιονίου Σχολής

Η Ιόνιος Σχολή προσφέρει για το σχολικό έτος 2018-19 ολικές και μερικές υποτροφίες σε αποφοίτους της Α’ τάξης του Γενικού Λυκείου οι οποίοι εγγράφονται στο 1ο έτος του ΙΒ Diplοma Programme. Οι υποτροφίες καλύπτουν τη φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα δύο χρόνια του προγράμματος ΙΒ Diploma, με την προϋπόθεση να συνεχίσουν να διακρίνονται στα μαθήματα και στη διαγωγή τους.

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων και γραπτή εξέταση στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών, των Μαθηματικών (στην Ελληνική Γλώσσα) και της Αγγλικής Γλώσσας. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν μετά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης.

PDF 30  Δείτε, κατεβάστε ή και τυπώστε την εξεταστέα ύλη.

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018, στις 9:00’ π.μ., στα διδακτήρια της Ιονίου Σχολής, στη Φιλοθέη (οδός Λουκή Ακρίτα 10).

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά (εδώ) ή στη Γραμματεία του Λυκείου (οδός Λουκή Ακρίτα 10, Φιλοθέη) έως την Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει την ημέρα της εξέτασης να προσκομίσουν:
• Πτυχίο της Αγγλικής Γλώσσας και
• Πιστοποιητικό συμμετοχής (ή και διάκρισης) σε Ομίλους και Μαθητικούς Διαγωνισμούς (Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, American Mathematics Competition, UNESCO, MUN-Model United Nations)

Επιπλέον, οφείλουν να έχουν μαζί τους:
• το «portfolio» τους όσοι ενδιαφέρονται για υποτροφία στις Εικαστικές Τέχνες, 
• τον Τίτλο Σπουδών και Βεβαίωση που να αποδεικνύει τα χρόνια παρακολούθησης μαθημάτων σε Ωδείο όσοι ενδιαφέρονται για Μουσική Υποτροφία. Η ακρόαση (audition) θα γίνει, επίσης, την ίδια μέρα. (Οι υποψήφιοι να φέρουν το μουσικό όργανο που θα χρειαστούν. Το Σχολείο διαθέτει πιάνο και ντραμς).
• το Δελτίο Αθλητή και Βεβαίωση Συμμετοχής σε αγώνες (σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο) όσοι ενδιαφέρονται για Αθλητική Υποτροφία.

 

ε. Αθλητικές Υποτροφίες

Η Ιόνιος Σχολή προσφέρει για το σχολικό έτος 2018-19 ολικές και μερικές υποτροφίες και σε μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να εγγραφούν στο Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο και έχουν διακριθεί ατομικά ή ως μέλη Εθνικών Ομάδων σε Ολυμπιακά Αθλήματα, σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Οι υποτροφίες καλύπτουν τη φοίτησή τους στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου ή του Γενικού Λυκείου, αντίστοιχα, με την προϋπόθεση να διακρίνονται στα μαθήματα και στη διαγωγή τους.

 

στ. Για τους μαθητές που φοιτούν στο Γυμνάσιο της Ιονίου Σχολής

Στους τρεις πρώτους μαθητές των τάξεων A', B' και Γ' Γυμνασίου του σχολείου μας παρέχονται υποτροφίες με τη μορφή εκπτώσεων στα δίδακτρα της επομένης τάξεως.
 
 
ζ. Για τους μαθητές που φοιτούν στο Γενικό Λύκειο της Ιονίου Σχολής
 
1. Στους τρεις πρώτους μαθητές της A' τάξης του Γενικού Λυκείου παρέχονται υποτροφίες με τη μορφή εκπτώσεων στα δίδακτρα της επομένης τάξεως.
 
2. Υποτροφία «Θέμιδος Καβαλιεράτου»:  Στον πρώτο μαθητή της B' τάξης του Γενικού Λυκείου παρέχεται η υποτροφία «Θέμιδος Kαβαλιεράτου», που είναι η πλήρης απαλλαγή από τα δίδακτρα της Γ' τάξεως του Γενικού Λυκείου.

Επίσης, στον δεύτερο και τρίτο μαθητή της Β' τάξης παρέχονται εκπτώσεις στα δίδακτρα της επόμενης τάξεως.


Διακρίσεις και Βραβεύσεις

1. Σημαιοφόροι και Παραστάτες
Oι μαθητές που διακρίνονται για τις εξαιρετικές επιδόσεις και το ήθος τους, βραβεύονται τιμητικά ως Σημαιοφόροι και Παραστάτες του Σχολείου.

2. Έπαινοι - Bραβεία Προόδου
H Iόνιος Σχολή βραβεύει τους άριστους μαθητές με επαίνους και διακρίσεις.