Αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό Υποτροφιών της Α' Γυμνασίου

Πληροφορίες: 210 685 7130

Σχολικό έτος 2020 - 2021

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου*
Χρονολογία γέννησης*
Περιοχή (μόνο) και Τ.Κ.*
Σχολείο στο οποίο φοιτά*
Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα*
Τηλέφωνο επικοινωνίας*
E-mail επικοινωνίας*
Συμφωνώ με αυτόν τον ιστότοπο για τη συλλογή των προσωπικών στοιχείων μου μέσω αυτής της φόρμας της Ιονίου Σχολής με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί μου. Νέος Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016. Οδηγία 95/46/ΕΚ.
Επιβεβαίωση κωδικού:

Σχολικό έτος 2020 - 2021

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου*
Χρονολογία γέννησης*
Περιοχή (μόνο) και Τ.Κ.*
Σχολείο στο οποίο φοιτά*
Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα*
Τηλέφωνο επικοινωνίας*
E-mail επικοινωνίας*
Συμφωνώ με αυτόν τον ιστότοπο για τη συλλογή των προσωπικών στοιχείων μου μέσω αυτής της φόρμας της Ιονίου Σχολής με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί μου. Νέος Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016. Οδηγία 95/46/ΕΚ.*
Επιβεβαίωση κωδικού: