Αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό Υποτροφιών 1ου έτους ΙB

Πληροφορίες: 210 685 7130

Για το σχολικό έτος 2020 - 2021


Ονοματεπώνυμο υποψηφίου*
Χρονολογία γέννησης*
Περιοχή (μόνο) και Τ.Κ.*
Σχολείο στο οποίο φοιτά*
Tύπος Υποτροφίας*
(παρακαλώ διευκρινίστε - μουσικό όργανο, φωνητική)
Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα*
Τηλέφωνο επικοινωνίας*
E-mail επικοινωνίας*
Συμφωνώ με αυτόν τον ιστότοπο για τη συλλογή των προσωπικών στοιχείων μου μέσω αυτής της φόρμας της Ιονίου Σχολής με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί μου. Νέος Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016. Οδηγία 95/46/ΕΚ.*
Επιβεβαίωση κωδικού

Για το σχολικό έτος 2020 - 2021


Ονοματεπώνυμο υποψηφίου*
Χρονολογία γέννησης*
Περιοχή (μόνο) και Τ.Κ.*
Σχολείο στο οποίο φοιτά*
Tύπος Υποτροφίας*
(παρακαλώ διευκρινίστε - μουσικό όργανο, φωνητική)
Ονοματεπώνυμο κηδεμόνα*
Τηλέφωνο επικοινωνίας*
E-mail επικοινωνίας*
Συμφωνώ με αυτόν τον ιστότοπο για τη συλλογή των προσωπικών στοιχείων μου μέσω αυτής της φόρμας της Ιονίου Σχολής με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί μου. Νέος Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016. Οδηγία 95/46/ΕΚ.*
Επιβεβαίωση κωδικού