Άλλες εκδηλώσεις του Γυμνασίου

 "Εισαγωγή στην Κοσμολογία"- Ομιλία προς τους μαθητές μας της Β' Γυμνασίου

30 και 31 Οκτωβρίου 2019

Ένα ενδιαφέρον μάθημα Φυσικής προς τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β΄ Γυμνασίου του Σχολείου μας πραγματοποιήθηκε από τον Καθηγητή Φυσικής Δρα Ευστράτιο Γεωργουδή, με θέμα «Εισαγωγή στην Κοσμολογία».

Στόχος της παρουσίασης, που πραγματοποιήθηκε στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2019, ήταν να προσεγγίσουν τα παιδιά τον κλάδο της Κοσμολογίας και τα θέματα που μελετά σε σχέση με το Σύμπαν, τη δημιουργία και την εξέλιξή του. Επιπλέον, έγινε αναφορά στις θεωρίες σχηματισμού του Σύμπαντος, τη θέση μας στον χρόνο και στον χώρο, καθώς και το «πόσα» γνωρίζουμε σήμερα για το Σύμπαν.