Άλλοι Όμιλοι δημιουργικής απασχόλησης

Επιστημονικός Όμιλος (Science Club)

Tα μαθήματα του Επιστημονικού Ομίλου (Science Club) πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών της Ιονίου Σχολής, στη Φιλοθέη.

Απευθύνονται σε παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού και σκοπό έχουν την εξοικείωση με την επιστημονική μέθοδο (παρατήρηση- πείραμα- απόδειξη) και την καλλιέργεια των αναλυτικών και πρακτικών δεξιοτήτων τους μέσω πειραματικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιού. Ο κύκλος δραστηριοτήτων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών εννοιών στα πεδία της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας (ενδεικτικά αναφέρονται: ηλεκτρισμός, οξέα και βάσεις, τριχοειδή φαινόμενα, αεροδυναμική, τριβή, ταξινομική, forensics, χρωματογραφία).

Τα εργαστήρια γίνονται στην Αγγλική γλώσσα από τους Καθηγητές του International Baccalaureate της Ιονίου Σχολής.

Ο Επιστημονικός Όμιλος αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για τους μαθητές να αναπτύξουν τόσο τις δεξιότητές τους όσο και τις γνώσεις τους στην Αγγλική γλώσσα, και να εμβαθύνουν στις Φυσικές Επιστήμες με βιωματικό και διασκεδαστικό τρόπο. Απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, και όχι μόνο σε όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν περαιτέρω με τις Φυσικές Επιστήμες, καθώς οι δεξιότητες που αναπτύσσονται προσφέρουν σφαιρική καλλιέργεια και αποτελούν χρήσιμα εφόδια για οποιοδήποτε πεδίο.