Άλλοι Όμιλοι δημιουργικής απασχόλησης

Όμιλος Μαθηματικών

Στο Σχολείο μας λειτουργεί για τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου Όμιλος Μαθηματικών, με την καθοδήγηση του κ. Νικήτα Γιαννακόπουλου, Μαθηματικού του Λυκείου της Ιονίου Σχολής.

Στόχοι του Ομίλου είναι:
1. Η προσέγγιση των Μαθηματικών ως ευχάριστου πνευματικού παιχνιδιού
2. Η μύηση στον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης και εργασίας που απαιτεί η ενασχόληση σε υψηλότερο επίπεδο με τις Θετικές Επιστήμες και
3. Η προετοιμασία των μαθητών για συμμετοχή τους ως σχολικής ομάδας σε διαγωνισμούς.