Άλλοι Όμιλοι δημιουργικής απασχόλησης

Όμιλος Εικονικής Επιχείρησης

Στην Ιόνιο Σχολή λειτουργεί Όμιλος Εικονικής Επιχείρησης, με συντονιστή τον καθηγητή του Λυκείου κ. Εμμανουήλ Καπίρη.

Βασική δραστηριότητα του Ομίλου, που απευθύνεται σε μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου, είναι η δημιουργία και ανάπτυξη μίας εικονικής επιχείρησης, σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα που ισχύουν διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του Ομίλου σχεδιάζουν και δημιουργούν ένα πραγματικό προϊόν, το οποίο κοστολογείται και ορίζεται η τιμή του. Ακολουθεί η προβολή και διαφήμιση του προϊόντος, διεξάγονται κανονικές συναλλαγές κ.λπ.

Οι μαθητές εκπαιδεύονται και εξοικειώνονται με τις έννοιες της προώθησης προϊόντος, το marketing και το management, τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και, γενικά, τη λογική της επιχειρηματικότητας.

Αρωγός του Ομίλου είναι το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων.