Άλλοι Όμιλοι δημιουργικής απασχόλησης

Περιβαλλοντικός Όμιλος

Στην Ιόνιο Σχολή, η δράση του Περιβαλλοντικού Ομίλου, κάθε χρόνο, εντάσσεται στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα της αγωγής και της καλλιέργειας του μαθητή.  Επιβλέπων καθηγητής είναι ο Καθηγητής Βιολογίας του Λυκείου κ. Γεώργιος Πανδής.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, είτε ως αυτοτελής θεσμός, είτε ενταγμένη στο ευρύτερο εννοιολογικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, απαντά με σαφήνεια και πληρότητα στις περιβαλλοντικές, εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους.

Οι μαθητές πραγματοποιούν δραστηριότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα: προγράμματα ανακύκλωσης, αναδασώσεις, καθαρισμό ακτών, επισκέψεις σε περιβαλλοντικούς χώρους.