Άλλες Eκπαιδευτικές δράσεις

Περιβαλλοντικά προγράμματα

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης οι μαθητές της Ιονίου Σχολής συμμετέχουν σε προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον.

Ειδικότερα, οι μαθητές της Β' τάξης του Λυκείου στο πλαίσιο του μαθήματος "Διαχείριση Φυσικών Πόρων" επιλέγουν, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, το θέμα που θα τους απασχολήσει και επιδιώκουν:

Σε επίπεδο γνωστικό: Να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον, τα ποικίλα οικοσυστήματα του τόπου μας και τα χαρακτηριστικά τους, να μελετήσουν από κοντά και να παρατηρήσουν τους φυσικούς πόρους (δάση, λίμνες, ποτάμια, προστατευόμενες περιοχές) και να κατανοήσουν τη σχέση αλληλεπίδρασης ανθρώπου - περιβάλλοντος.

Σε επίπεδο επιστημονικό: Να εξοικειωθούν με την επιστημονική έρευνα, την κριτική προσέγγιση θεμάτων και την αξιοποίηση ποικίλων πληροφοριακών πηγών.

Σε επίπεδο κοινωνικό: Να συνδέσουν την καθημερινή ζωή με την πραγματικότητα, να καλλιεργήσουν, μέσα από τις ομάδες εργασίας, την υπευθυνότητα, την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και παρέμβασης. Επίσης, να διαμορφώσουν κώδικα αξιών και στάση ζωής με κυρίαρχο στοιχείο το σεβασμό προς το περιβάλλον.

Σε επίπεδο αισθητικό: Να δημιουργήσουν μία στενή σχέση με το φυσικό περιβάλλον και να απολαύσουν τη φύση.

Οι μαθητές μελετούν τα οικοσυστήματα των περιοχών, τη χλωρίδα και την πανίδα τους, την αξία τους για τη φυσική ισορροπία, την επίδρασή τους στη ζωή των ανθρώπων αλλά και πώς οι άνθρωποι μέσω της δράσης τους επεμβαίνουν σε αυτά.