Άλλες Eκπαιδευτικές δράσεις

Μαθητικός Διαγωνισμός της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Προέκταση της διδασκαλίας αλλά και πνευματική μαθηματική ψυχαγωγία αποτελεί η συμμετοχή μαθητών του Σχολείου μας στο Διαγωνισμό που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.

Για την επιτυχέστερη συμμετοχή των μαθητών προηγείται σχετική προετοιμασία τους. Η ομάδα που θα συμμετέχει στο Διαγωνισμό παρακολουθεί ειδικά μαθήματα προετοιμασίας, σε ώρες πέραν του πρωινού προγράμματος, την ευθύνη και τη διδασκαλία των οποίων αναλαμβάνει ένας εκ των Μαθηματικών Καθηγητών του Σχολείου μας.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε τρεις φάσεις (Θαλής, Ευκλείδης, Αρχιμήδης). Στην τελευταία φθάνουν οι μαθητές εκείνοι που πέρασαν με επιτυχία τις δύο προηγούμενες.

Οι ημερομηνίες και το εξεταστικό κέντρο καθορίζονται από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και γνωστοποιούνται εγκαίρως στους ενδιαφερομένους.