Άλλες Eκπαιδευτικές δράσεις

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Μετάφρασης "Juvenes Translatores"

Ένας πρωτότυπος διαγωνισμός που απευθύνεται σε μαθητές της Γ' τάξης του Λυκείου από όλα τα σχολεία της Ευρώπης. Οι μαθητές που συμμετέχουν καλούνται να μεταφράσουν το κείμενο που τους δίνεται σε μία από τις 27 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο διαγωνισμός αυτός δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες:
1. να ασκηθούν σε μία ξένη γλώσσα, την οποία ήδη γνωρίζουν. Βέβαια, η διαδικασία της μετάφρασης ενός κειμένου αποτελεί μία σύνθετη εργασία, η οποία απαιτεί αρχικά την κατανόηση του κειμένου και στη συνέχεια την απόδοση του νοήματός του.
2. να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας τους σε μία ξένη γλώσσα.