Άλλες Eκπαιδευτικές δράσεις

Η Ιόνιος Σχολή στο DSA-MUN

Πρόκειται για ένα ιδιότυπο συνέδριο που διοργανώνεται από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών στο πλαίσιο του θεσμού «The Hague International Model United Nations» και λειτουργεί κατά το πρότυπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα σχολεία που συμμετέχουν καλούνται να αντιπροσωπεύσουν μία εκ των προτέρων καθορισμένη χώρα και να παρουσιάσουν τις θέσεις της επί συγκεκριμένων θεμάτων που περιλαμβάνονται στην «ατζέντα». Οι εργασίες του συνεδρίου γίνονται στην αγγλική γλώσσα.

Οι μαθητές της Ιονίου Σχολής έχουν λάβει μέρος ήδη δύο φορές στο συνέδριο αυτό. Το Σχολείο μας ενθαρρύνει τη συμμετοχή των παιδιών, μιας και οι ωφέλειες είναι πολλαπλές:
1. Μαθαίνουν να συμμετέχουν με κριτική διάθεση και να μη δέχονται παθητικά τις εξελίξεις ανά τον κόσμο.
2. Συνειδητοποιούν ότι πρέπει να είναι πολίτες της χώρας τους, αλλά ταυτόχρονα να γίνουν και πολίτες του κόσμου.
3. Εθίζονται στη χρήση του διαλόγου ως μέσου επίλυσης των προβλημάτων.
4. Μαθαίνουν όχι μόνο να μιλάνε, αλλά και να ακούνε τις προτάσεις και ιδέες των άλλων.
5. Αναζητούν βιώσιμη ισορροπία μεταξύ του ιδεαλισμού και της πραγματικότητας.
6. Δημιουργούν φιλικούς δεσμούς με συνομήλικούς τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.