Άλλες Eκπαιδευτικές δράσεις

Η Βουλή των Εφήβων

Η "Βουλή των Εφήβων" είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων που υλοποιείται κάθε χρόνο σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και απευθύνεται σε μαθητές της Β’ τάξης του Λυκείου. Το πρόγραμμα λειτουργεί και συντονίζεται από ειδική επιτροπή εκπαιδευτικών και προσωπικοτήτων, με πρόεδρο, από το Μάρτιο του 2010, τη συγγραφέα Σοφία Ζαραμπούκα.

Η εγγραφή του Σχολείου και η επικοινωνία με την αρμόδια Επιτροπή γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής ψηφιακής εφαρμογής. Κάθε μαθητής απαντά σε δύο ερωτήσεις οι απαντήσεις των οποίων (50 - 150 λέξεων) αποστέλλονται διαδικτυακά στην Επιτροπή Αξιολόγησης. Εφόσον το "γραπτό" αξιολογηθεί ως «άριστο», συμμετέχει στην ηλεκτρονική διαδικασία κλήρωσης των Εφήβων Βουλευτών. Κληρώνονται 300 Έφηβοι Βουλευτές, οι οποίοι απαρτίζουν τη Βουλή των Εφήβων.

Οι εργασίες της Βουλής των Εφήβων πραγματοποιούνται τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου. Οι έφηβοι συζητούν, αρχικά, κατά Επιτροπή τους προβληματισμούς και τις αντίστοιχες προτάσεις τους. Στη συνέχεια συνεδριάζουν σε Oλομέλεια, όπου συζητούν τις προτάσεις που ψηφίστηκαν στις Επιτροπές.

Tα πρακτικά των πέντε Επιτροπών και της Oλομέλειας της «Bουλής των Eφήβων» αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Η όλη διαδικασία στοχεύει:
- Να δραστηριοποιήσει τους νέους και να καλλιεργήσει θετική στάση απέναντι στα «κοινά».
- Να βοηθήσει στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης των νέων.
- Να προσφέρει ένα βήμα, από όπου θα ακούγεται η φωνή της νεολαίας.
- Να βιώσουν οι νέοι τη δημοκρατία και τους θεσμούς της στην πράξη.
- Να ανταλλάξουν στοχασμούς, προβληματισμούς και εμπειρίες και μέσα από αυτή τη διαδικασία να φωτίσουν πτυχές της καθημερινότητας που απασχολούν συχνά όχι μόνον τους ίδιους αλλά και ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο.

Το Σχολείο μας, προάγοντας τον κοινοβουλευτικό θεσμό και εν γένει τις δημοκρατικές διαδικασίες, δηλώνει παρόν σε τέτοιου είδους εγχειρήματα, έχοντας μάλιστα να επιδείξει Εφήβους-Βουλευτές.