Άλλα Eπίκαιρα Θέματα - Ανακοινώσεις

Ημερήσιες Εκδρομές Γυμνασίου

Προγραμματίζονται ημερήσιες εκδρομές και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου, ως εξής:

Α' Γυμνασίου:

Τρίτη, 5 Απριλίου 2022 (αριθμός παιδιών 82) και

Τετάρτη, 6 Απριλίου 2022 (αριθμός παιδιών 61) 

 

Β' Γυμνασίου:

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022 (αριθμός παιδιών 80) και

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022 (αριθμός παιδιών 67)

 

Γ' Γυμνασίου:

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022 (αριθμός παιδιών 55) και

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2022 (αριθμός παιδιών 75) 

 

Προορισμός: Ξυλόκαστρο - Κάτω Τρίκαλα - Ρέθι Κορινθίας