Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εγγραφής
για το Ιnternational Baccalaureate

(για μαθητές Β' και Γ' Γενικού Λυκείου)

Πληροφορίες: 210 685 7130

Τάξη (έτος ΙΒDP)*
Σχολικό έτος*

Στοιχεία Μαθητή

Όνομα*
Επώνυμο*
Όνομα με λατινικούς χαρακτήρες*
Επώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες*
Φύλο*
Ημερομηνία γέννησης*
Τόπος γέννησης (πόλις - χώρα)*
Εθνικότητα (διαβατήριο)*
Διεύθυνση και Τ.Κ.*
Μητρική γλώσσα/ες*
Επίπεδο Αγγλικών
Άλλες γλώσσες
Αγαπημένα αθλήματα
Μουσικά όργανα
Hobbies
Σχολείο φοίτησης (εκτός Ιονίου Σχολής)

Στοιχεία Κηδεμόνα

Όνομα κηδεμόνα*
Επώνυμο κηδεμόνα*
Επάγγελμα κηδεμόνα*
Τηλέφωνο*
Κινητό*
E-mail*
Συμφωνώ με αυτόν τον ιστότοπο για τη συλλογή των προσωπικών στοιχείων μου μέσω αυτής της φόρμας της Ιονίου Σχολής με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί μου. Νέος Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016. Οδηγία 95/46/ΕΚ.*
Επιβεβαίωση κωδικού:

Έτος ΙΒDP*
Σχολικό έτος*

Στοιχεία Μαθητή

Όνομα*
Επώνυμο*
Όνομα με λατινικούς χαρακτήρες*
Επώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες*
Φύλο*
Ημερομηνία γέννησης*
Τόπος γέννησης (πόλις - χώρα)*
Εθνικότητα (διαβατήριο)*
Διεύθυνση και Τ.Κ.*
Μητρική γλώσσα/ες*
Επίπεδο Αγγλικών
Άλλες γλώσσες
Αγαπημένα αθλήματα
Μουσικά όργανα
Hobbies
Σχολείο φοίτησης (εκτός Ιονίου Σχολής)

Στοιχεία Κηδεμόνα

Όνομα κηδεμόνα*
Επώνυμο κηδεμόνα*
Επάγγελμα κηδεμόνα*
Τηλέφωνο*
Κινητό*
E-mail*
Συμφωνώ με αυτόν τον ιστότοπο για τη συλλογή των προσωπικών στοιχείων μου μέσω αυτής της φόρμας της Ιονίου Σχολής με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί μου. Νέος Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016. Οδηγία 95/46/ΕΚ.*
Επιβεβαίωση κωδικού