Δήλωση Συμμετοχής στο Αθλητικό Καλοκαίρι 2019

Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 685 7130 - 210 613 6693

Το κόστος συμμετοχής για τα προγράμματα:
ΠΑΙΔΙ & ΠΑΙΧΝΙΔΙ, ΠΑΙΔΙ & ΑΘΛΗΣΗ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ είναι € 640.-

Το κόστος συμμετοχής για το πρόγραμμα ΠΑΙΔΙ & ΔΡΑΣΗ είναι € 690.-

Έκπτωση 15% επί του συνολικού ποσού στα αδέλφια.

Ονοματεπώνυμο Μαθητή*
Ονοματεπώνυμο Κηδεμόνα*
Τάξη του σχολικού έτους 2018 - 2019*
Σχολείο που φοιτά (εκτός Ιονίου Σχολής)*
Επιλέξτε Αθλητικό Πρόγραμμα*
Διεύθυνση κατοικίας *
Περιοχή και Τ.Κ. *
Τηλέφωνο*
E-mail
Μήνυμα
Συμφωνώ με αυτόν τον ιστότοπο για τη συλλογή των προσωπικών στοιχείων μου μέσω αυτής της φόρμας της Ιονίου Σχολής με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί μου. Νέος Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016. Οδηγία 95/46/ΕΚ.*
Επιβεβαίωση κωδικού

Ονοματεπώνυμο Μαθητή*
Ονοματεπώνυμο Κηδεμόνα*
Τάξη του σχολικού έτους 2018 - 2019*
Σχολείο που φοιτά (εκτός Ιονίου Σχολής)
Επιλέξτε Αθλητικό Πρόγραμμα*
Διεύθυνση κατοικίας *
Περιοχή και Τ.Κ. *
Τηλέφωνο*
E-mail
Μήνυμα
Συμφωνώ με αυτόν τον ιστότοπο για τη συλλογή των προσωπικών στοιχείων μου μέσω αυτής της φόρμας της Ιονίου Σχολής με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί μου. Νέος Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016. Οδηγία 95/46/ΕΚ.*
Επιβεβαίωση κωδικού