Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα PRE-IB

MONO ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πληροφορίες: 210 685 7130

Υποτροφίες παρέχονται σε άριστους μαθητές και μαθήτριες σε κενές θέσεις των τάξεων του Γενικού Λυκείου

Όνομα μαθητή*
Επώνυμο μαθητή*
Όνομα κηδεμόνα*
Επώνυμο κηδεμόνα*
Περιοχή (μόνο) και Τ.Κ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας*
E-mail επικοινωνίας*
Σχολείο που φοιτά*
Μήνυμα
Συμφωνώ με αυτόν τον ιστότοπο για τη συλλογή των προσωπικών στοιχείων μου μέσω αυτής της φόρμας της Ιονίου Σχολής με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί μου. Νέος Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016. Οδηγία 95/46/ΕΚ.*
Επιβεβαίωση κωδικού

Όνομα μαθητή*
Επώνυμο μαθητή*
Όνομα κηδεμόνα*
Επώνυμο κηδεμόνα*
Περιοχή (μόνο) και Τ.Κ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας*
E-mail επικοινωνίας*
Σχολείο που φοιτά*
Μήνυμα
Συμφωνώ με αυτόν τον ιστότοπο για τη συλλογή των προσωπικών στοιχείων μου μέσω αυτής της φόρμας της Ιονίου Σχολής με αποκλειστικό σκοπό την επικοινωνία μαζί μου. Νέος Κανονισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016. Οδηγία 95/46/ΕΚ.*
Επιβεβαίωση κωδικού: