Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα PRE-IB

MONO ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

Πληροφορίες: 210 685 7130

Υποτροφίες παρέχονται σε άριστους μαθητές και μαθήτριες σε κενές θέσεις των τάξεων του Γενικού Λυκείου

Όνομα μαθητή*
Επώνυμο μαθητή*
Όνομα κηδεμόνα*
Επώνυμο κηδεμόνα*
Διεύθυνση κατοικίας
Περιοχή και Τ.Κ.
Τηλέφωνο*
E-mail*
Σχολείο που φοιτά*
Μήνυμα
Συμφωνώ με αυτόν τον ιστότοπο για τη συλλογή των στοιχείων μου μέσω αυτής της φόρμας, σχετικά με τον Νέο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 αλλά και την Οδηγία 95/46/ΕΚ.*
Επιβεβαίωση κωδικού:

Όνομα μαθητή*
Επώνυμο μαθητή*
Όνομα κηδεμόνα*
Επώνυμο κηδεμόνα*
Διεύθυνση κατοικίας
Περιοχή και Τ.Κ.
Τηλέφωνο*
E-mail*
Σχολείο που φοιτά*
Μήνυμα
Συμφωνώ με αυτόν τον ιστότοπο για τη συλλογή των στοιχείων μου μέσω αυτής της φόρμας, σχετικά με τον Νέο Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 679/2016 αλλά και την Οδηγία 95/46/ΕΚ.*
Επιβεβαίωση κωδικού: